پایان نامه علم تقسیم زمین و مکان برای کاربردها و مصارف مختلف زندگی

در گفتار اول به تعریف کاربری اراضی می پردازیم و بعد قواعد تغییر کاربری اراضی را بیان می نمایم. گفتار اول : تعاریف  برنامه ریزی کاربری اراضی « می باشد». برنامه ریزی کاربری زمین «مدیریت خردمندانه فضا به منظور بهینه سازی الگوی توزیع فعالیتهای انسان است».[۱] برنامه ی (طرح) کاربری زمین، بیانی از مقاصد اجتماعی…

پایان نامه درباره طرح جامع – کاداستر

مبحث سوم: طرح جامع – کاداستر در مادۀ ۱۵۶ قانون ثبت اسناد و املاک در خصوص تعریف طرح کاداستر بدین نحو بیان کرده است:به منظور تشخیص حدود و موقعیت املاک واقع در محدوده شهرها و حومه نقشه املاک به صورت کاداستر تهیه خواهد شد. ادارۀ امور املاک ثبت کل علاوه بر وظایف فعلی خود عهده…