پایان نامه علم تقسیم زمین و مکان برای کاربردها و مصارف مختلف زندگی

در گفتار اول به تعریف کاربری اراضی می پردازیم و بعد قواعد تغییر کاربری اراضی را بیان می نمایم. گفتار اول : تعاریف  برنامه ریزی کاربری اراضی « می باشد». برنامه ریزی کاربری زمین «مدیریت خردمندانه فضا به منظور بهینه سازی الگوی توزیع فعالیتهای انسان است».[۱] برنامه ی (طرح) کاربری زمین، بیانی از مقاصد اجتماعی…

نگارش پایان نامه – تخلف تغییر کاربری

گفتار دوم : تخلف تغییر کاربری                                                                             استفاده از زمین یا ساختمان به نوعی غیر از آنچه در محتوای طرح ها و پروانه ساختمان قیدگردیده و یا استفاده و بهره برداری از اراضی خارج از شهرها و شهرک ها بر خلاف قانون، تخلف تغییرکاربری محسوب می شود. براین اساس موارد زیر تحت عنوان تخلف تغییرکاربری…

پایان نامه در مورد  حفظ کاربری اراضی

مبحث سوم : حفظ کاربری                                                                            گفتار اول : تعریف حفظ کاربری                                                                        حفظ کاربری اراضی، عبارت است از جلوگیری از تغییر نحوۀ استفاده از زمین های خاص توسط مالکان یا متصرفین آن، در صورتی که تغییر کاربری آنها آثار منفی طبیعی، اقتصادی، سیاسی، علمی یا فرهنگی به دنبال داشته باشد. در اکثر کشورهای دنیا،…

پایان نامه کارشناسی ارشد : حفظ کاربری اراضی و باغ ها به توجه به رشد جمعیت و شهرنشینی

گفتار چهارم : ضرورت و دلایل توجیه کننده حفظ کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها زمین و خاک به عنوان اساسی ترین عنصر حیات بشری و جایگاه تکوین و رشد گیاهان، موهبتی است الهی، که به رسم امانت به انسان سپرده شده است، تا با بهره برداری بهینه و حفاظت از آن قوام و نسل…

پایان نامه درباره طرح جامع – کاداستر

مبحث سوم: طرح جامع – کاداستر در مادۀ ۱۵۶ قانون ثبت اسناد و املاک در خصوص تعریف طرح کاداستر بدین نحو بیان کرده است:به منظور تشخیص حدود و موقعیت املاک واقع در محدوده شهرها و حومه نقشه املاک به صورت کاداستر تهیه خواهد شد. ادارۀ امور املاک ثبت کل علاوه بر وظایف فعلی خود عهده…

منابع پایان نامه و مقاله – چگونگی ارتباط طرح تفصیلی با طرح جامع و کاداستر

طرح جامع و طرح تفصیلی دو طرح مهم در برنامه ریزی و مدیریت شهری است. این دو طرح لازم و ملزوم یکدیگرند، اما در عین حال از نظر روش کار، شیوۀ تهیه، مقیاس نقشه ها و نتیجه نهایی، تفاوت هایی با هم دارند. طرح جامع شهری، به منظور تدوین برنامه و تعیین جهات توسعه شهر…

پایان نامه نظریه های در خصوص مبانی تقدم حقوق عمومی بر حقوق مالکانه

 گفتار دوم: مبانی حقوقی نظریاتی وجود دارند که می‌توان جایگاه این نظریات را، بیشتر نظام‌های حقوقی غرب دانست، هر چند که ممکن است درفقه اسلامی نیز به آن اشاراتی شده باشد، مقصود از این نظریات، توجیه حاکمیت عمومی و حاکمیت اراده عمومی بر اراده فردی اشخاص است. بر طبق این نظریات، حاکمیت یا بصورت انحصاری…