مقایسه تطبیقی نحوه محاسبه بهای تمام شده دام و شیر توسط سیستم های موجود در استان تهران 

قسمتی از متن پایان نامه :

.

هنگ کنگ

بعد از انتشار استاندارد بین المللی کشاورزی[1]  کشور هنگ کنگ نیز اقدام به تدوین استاندارد در زمینه کشاورزی نمود و منطبق با IAS41 ، استاندارد SSAP36 را منتشر نمود.

طبق این استاندارد، دارائیهای زیستی بایستی به ارزش منصفانه پس از کسر هزینه های برآوردی در نقطه مورد انتظار فروش منعکس گردند، مگر این که نتوان ارزش منصفانه را به نحوی قابل اتکا تعیین نمود، موجودی های برداشت شده از این دارائیهای زیستی نیز بایستی به ارزش منصفانه پس از کسر هزینه های برآوردی فروش در نقطه مورد انتظار برداشت ارزشگذاری شوند. ارزشی منصفانه عبارت می باشد از قیمت بازار آن دارائی در یک بازار فعال. در صورتی که ارزش منصفانه دارائی زیستی قابل تعیین نباشد. بایستی دارائی مذکور را معادل ارزش فعلی خالص جریانات نقدی حاصل از آن دارائی و با بهره گیری از نرخ تنزیل بازار ارزشگذاری نمود.

دارائیهای زیستی بهره گیری شده در این استاندارد شامل گاوهای داشتی، گوشتی، شیری و تلیسه تولیدی، تجاری، گوساله و جنین آن می باشد. محصولات دامی برداشت شده نیز فرآورده های دیگر گاوی علی الخصوص شیر می باشد.

در مقایسه SSAP36با استاندارد بین المللی کشاورزی (IAS41 ) هیچ اختلاف با اهمیتی وجود ندارد.

 

8-2-2 آفریقای جنوبی

اخیراً‌ آفریقای جنوبی بیانیه حسابداری کشاورزی و دامداری AC137 منطبق با IAS41 را منشر کرده می باشد. که برای صورتهای مالی تهیه شده در تاریخ ژانویه 2003 و بعد از آن بکار برده می گردد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

بیانیه مذکور روشهای شناسائی و سنجش دارائیهای زیستی را عنوان نموده می باشد. طبق این بیانیه دارائیهای زیستی بای به ارزش منصفانه پس از کسر هزینه های برآوردی در نقطه مورد انتظار فروش شناسائی شوند. مگر اینکه ارزش منصفانه قابل اتکا را نتوان تعیین نمود.

علت های بکارگیری ارزش منصفانه در ارزشگذاری این دارائیها را می توان مربوط تر بودن اطلاعات

ارزش منصفانه نسبت به بهای تمام شده تاریخی درمورد دورنما و عملکرد آتی واحدهای دامداری عنوان نمود. در حالیکه بهای تمام شده تاریخی به این علت که دارائیهای زیستی دائماً‌ در حال تغییر هستند مبنای ارزشگذاری مناسبی نمی باشد.

دلیل دیگر برای بهره گیری از ارزش مذکور این می باشد که ارزش منصفانه بیانگر ارزش فعلی جریانات نقدی آتی حاصل از دارائی بوده و بنابر این قادر می باشد تأثیر بالقوه ی دارائی زیستی را در ایجاد جریانات نقدی ورودی به سامان نشان دهد.

سایر موارد مربوط به ارزشگذاری دامها مشابه SSAP  شماره 36 و IAS شماره 1 می باشد.

سایت منبع

 

 

 

 

[1].IAS41

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

4-1اهداف پژوهش

هدف این پژوهش در مرحله اول مطالعه و تشریع دقیق نحوه محاسبه بهای تمام شده شیر ودام در ایران و در مرحله دوم تطبیق این محاسبات با اصول پذیرفته شده حسابداری و استانداردهای موجود می باشد. در نهایت پس از تطبیق روش های بکار گرفته شده در این دام داریها با استانداردهای موجود نقاط اشتراک و افتراق آنها مشخص شده، موانع احتمالی جهت تطبیق موارد افتراق یا استاندارد شناسایی می گردد.

با در نظر داشتن تحولات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی کشور طی سالهای اخیر و توجه مسئولین کشوری به بخش کشاورزی ودامپروری و همچنین حذف تدریجی سوبسید شیر و فرآورده های آن ضرورت ارائه یک سیستم حسابداری صحیح که اطلاعات مربوط به بهای تمام شده دام و شیر را از جهات کنترلی و تعیین قیمت فروش در اختیار مدیران قرار می دهد بیش از پیش احساس می گردد.

پایان نامه مقایسه تطبیقی نحوه محاسبه بهای تمام شده دام و شیر توسط سیستم های موجود در استان تهران

پایان نامه مقایسه تطبیقی نحوه محاسبه بهای تمام شده دام و شیر توسط سیستم های موجود در استان تهران

پایان نامه - تز - رشته حسابداری