عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط تمرکز مالکیت،عملکرد شرکت و سیاست تقسیم سود در صنایع مواد غذایی و دارویی 

قسمتی از متن پایان نامه :

.

2اهداف سیاست تقسیم سود

پرداخت سود سهام به صاحبان سهام عادی یکی از راههایی می باشد که شرکت می تواند به آن وسیله مستقیماً بر ثروت سهامداران اثر بگذارد. پس هدف از اجرای چنین سیاستی، تعیین نقشی می باشد که این سیاست در به حداکثر رساندن ثروت سهامداران اعمال می کند. از آنجا که سیاست تقسیم سود تحت تأثیر عوامل متعددی قرار می گیرد، پرداخت تمام سود به سهام داران به معنی به حداکثر رساندن ثروت نخواهد بود. سود انباشته، یکی از مهمترین منابع مالی شرکتها می باشد در سالهای اخیر شرکتهای بزرگ برای تأمین نیازهای مالی خود اغلب از سود انباشته بهره گیری کرده اند. با این تفاصیل توزیع سود بین سهامداران علت های متعددی دارد که بعضی از آنها عبارتند:

1-سود سهام درآمد با ثباتی برای سهامداران فرآهم می آورد، بطوریکه که می تواند بر اساس آن هزینه زندگی خود را تنظیم نمایند.

2-سرمایه گذاران  و خریداران سهام به گزارشها و اخبار سود سهام سالانه شرکتها توجه دارند.

3-سهامداران از طریق دریافت سود یا انتظار دریافت سود، بازده سرمایه شان را به دست می آورند یا این شانس را پیدا می کنند که سهام خود را به قیمت بالاتری بفروشند.

4-پرداخت سود سهام باعث کاهش عدم اطمینان سهامداران به دریافت بازده سرمایه شان می گردد.

تقسیم سود حداقل به دو دلیل اهمیت دارد:

  • ابزار علامت دهی می باشد.
  • مفاهیم مالیاتی و نقدینگی برای سهامداران دارد(رهنمای رودپشتی و دیگران ،1385،ص268-267)1.

 

12-2سیاست تقسیم سود:

تحقیقات نشان داده می باشد که تقریباً تمامی شرکتهای موفق سود سهام می‌پردازند ومدیران مالی شرکت ها توجه خاصی به سیاست تقسیم سود نشان می دهند فقدان طرفداری های تجربی برای تئوری سیاست های تقسیم سود به ویژه نتیجه معضلات در اندازه گیری تضاد بازار و نیز پیچیدگی آماری در متقابل آنها   می باشد. یعنی از آنجایی که هر شرکتی با ترکیبی از تضادهای مختلف بازار برخورد می کند.    سیاست سود تقسیمی برای هر شرکتی ممکن می باشد منحصر به فرد باشد و اگر هر شرکتی سیاست تقسیم سود بهینه منحصر به فردی داشته باشد دیگر انتظار پژوهش در این زمینه را نخواهیم داشت مشکل بیشترین تئوری موجود این می باشد که اولاً نمی‌تواند ارتباط متقابل میان نقائص بازار را مطالعه می کنند و ثانیاً کوشش می‌کنند تا نتایج دیگر بدست آمده را تعمیم دهند (پاول و ویت، 2002،ص55)2.

وود و فرانکفورتر ،1997، استدلال کردند که نمی توان سیاست تقسیم سود را از نظر فرمول و ثبات برای شرکتها و همه تحت تأثیر قرار می دهد. سیاست تقسیم سود ممکن می باشد از یک شرکت و همه تأثیر قرار می دهد. سیاست تقسیم سود ممکن می باشد از یک شرکت به شرکت دیگر کاملاً تغییر کند پس همه شرکتها سیاست تقسیم سود یکسانی ندارند.

میرز (1984)[1] ، دی آنجلو و همکاران (1992)[2] اظهار کردند سیاست های سودهای تقسیمی نمی تواند به وجود الزامات قانونی نسبت داده گردد استدلال شده می باشد که سیاست سود تقسیمی اصطلاحاً چسبنده[3]   می باشد زیرا مدیران فقط زمانی سودهای تقسیمی را کاهش می دهند که الزام آن قطعی باشد مثلاً درآمدها ضعیف یا اندوخته ناکافی باشد.

شرکت های سهامی عام بایستی در ارتباط با تقسیم سود، سیاست مشخص را اتخاذ کنند در تدوین این سیاست عوامل متعددی مانند سیاست های مورد بهره گیری در سایر شرکتها مشابه و عوامل دیگری که قبلاً مورد بحث قرار گرفت بایستی مورد توجه واقع گردد اگر چه می توان سیاست تقسیم سود متفاوتی را مشخص ساخت اما اکثر سیاست های تقسیم سود ثابت، پرداخت منظم همراه با مبلغ اضافی و تقسیم سود باقیمانده را بکار می گیرند.

2– Pavel & Vet,2002,p55

1-Mears,1984

2-Deangelo et all,1992

3-Sticky

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

اهداف پژوهش

با در نظر داشتن موضوع پژوهش حاضر که به مطالعه تعیین ارتباط بین تمرکز مالکیت، عملکرد شرکت و سیاست تقسیم سود می پردازد اهداف زیر مد نظر می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

هدف کلی

هدف کلی این پژوهش مطالعه ارتباط بین تمرکز مالکیت، عملکرد شرکت و سیاست تقسیم سود در شرکتهای صنایع مواد غذایی و دارویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.

اهداف ویژه

سایت منبع

مانند معضلات زیر بنای که مبحث ساختار مالکیت در باب تئوری حاکمیت شرکتی برآن اساس تکوین یافته می باشد تضاد منافع بین سهامداران و مدیریت ،اعمال کنترل مطلق از سوی سهامداران عمده ، کاهش توان کنترل و نظارت سهامداران غیر از بر امور شرکت و منحصر شدن اتخاذ تصمیمات از سوی مدیران می باشد.زمانیکه اتخاذ تصمیمات منحصرا در اختیار مدیران شرکت باشد در این صورت سهامداران در مجامع عادی سالانه تنها بصورت نمایشی و به مقصود تایید تصمیمات مدیران حضور پیدا می کند.با در نظر داشتن اینکه در ترکیب مالکیت اغلب شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ،سهامداران عمده ای وجود دارند که از نظر تئوری حاکمیت شرکتی دارای توانایی اعمال نظارت بیشتری در مقایسه با سهامدارن غیر از هستند،این پژوهش به دنبال مطالعه این موضوع می باشد که”آیا سهامداران عمده بر عملکرد شرکت و سیاست تقسیم سود آنهاتاثیر گذار می باشد”.پس اهداف ویژه این پژوهش عبارتند از:

1-تعیین اندازه ارتباط سهامداران عمده بر  معیارهای درونی و بیرونی ارزیابی عملکرد شرکت.

2-تعیین اندازه ارتباط معیارهای ارزیابی عملکرد بر طریقه نسبت سود پرداختنی شرکت.

3-تعیین اندازه ارتباط سهامداران عمده بر طریقه نسبت سود پرداختنی شرکت.

پایان نامه مطالعه ارتباط تمرکز مالکیت،عملکرد شرکت و سیاست تقسیم سود در صنایع مواد غذایی و دارویی

پایان نامه مطالعه ارتباط تمرکز مالکیت،عملکرد شرکت و سیاست تقسیم سود در صنایع مواد غذایی و دارویی

پایان نامه - تز - رشته حسابداری