عنوان کامل پایان نامه :

 مقایسه تطبیقی نحوه محاسبه بهای تمام شده دام و شیر توسط سیستم های موجود در استان تهران 

قسمتی از متن پایان نامه :

.

2 انگلستان

در انگلستان دام تولیدی معمولاً‌به قیمت ثابتی که به ارزش گله منسوب می باشد ترزیابی می گردد. این روش کاملاَ شبیه روش دام مبنا1 می باشد. در این روش، بهای تمام شده گله بر اساس بهای تمام شده اولین تولید محاسب می گردد و زمانیکه معیار ارزیابی پذیرفته گردید، دیگر وقوع هیچگونه تغییری انتظار نمی رود. ارزیابی دامها بستگی به طبقه بندی دام در گروه دامهای تجاری یا تولید مثلی دارد، مگر در شرایط استثنایی.

به گونه معمول دام تجاری به بهای تمام شده تولید، ارزیابی می گردد. در حالیکه دام تولید مثلی بر مبنای قیمت ثابتی تحت عنوان ارزش گله قیمت گذاری می گردد. بهای تمام شده تولید برای دام تجاری خانگی معمولاً از طریق درصد کاهش از ارزش بازار بدست می آید. کاهش برای گله گاو 40/0 و برای سایر حیوانات 25/0 می باشد.

 

5-2-2 استرالیا

استرالیا مدتی قبل از انتشار استاندارهای بین المللی حسابداری دامداری ها[1] ، اقدام به انتشار استانداردهای AASB1037 یا AAS تحت عنوان“ دارائیهای خودساز و مولد“ نمود. با اینکه تکمیل استانداردهای AASB شماره 1037 بسیار جدلی بود و به طول انجامید، مباحثاتی که در ارتباط با روشهای سنجش در آن مطرح شده بود نیز مدتها پس از انتشار این استاندارد ادامه پیدا نمود. در آن مقطع از زمان شرکتهای مختلفی با انجمن AASB ارتباط مستقر نموده و اظهار داشتند که “ در بکارگیری استاندارد شماره 1037 برای سال مالی منتهی به 30ژوئن سال 2000با معضلات اجرایی مواجه بوده اند“.

در ماه ژوئیه سال 1999، هیئت AASB به این واکنش ها پاسخ داده و تاریخ اعمال این استاندارد را یکسال به تعویق انداخت. تعویق اجرای این استاندارد به این دلیل صورت گرفت که شرکتها را قادر سازد

سیستمهائی جهت ارائه اطلاعات قابل اتکا درمورد ارزش خالص بازار دارائیهای خود ساز و مولد خود ایجاد نمایند. طبق استاندارد شماره 1037AASB ، شرکتهای فعال در زمینه دامداری موظف هستند دارایی های خودساز و مولد یا SGARA خود را به ارزش خالص بازار گزارش نمایند.

همانگونه که ذکر گردید، از آنجا که میان واحدهای دامداری استرالیائی کاربرد روش بهای تمام شده تاریخی بسیار متداول بود. لذا واحدهای مذکور در کاربرد ارزش بازار با مشکل مواجه شدند.

با این حال پس از انتشار استاندارد بین المللی حسابداری کشاورزی و دامداری (IAS41 ) هیئت تدوین کننده استانداردهای حسابداری استرالیا نیز تصمیم گرفت استاندارد AASB1037 را مجدداً مطالعه نموده و آن را با استاندارد بین المللی مذکور تطبیق دهد. لذا نحوه ارزیابی دارائیهای زیستی طبق این استاندارد و مطابق با IAS41 بر مبنای ارزش بازار شناخته شده می باشد و در سایر موارد نیز تفاوت عمده ای با IAS41 ندارد.

مطابقAASB شماره 1037، دارایی های خودساز و مولد به عنوان یک دارایی زنده غیر انسانی تعریف می گردد و پس می توان داراییهای زیادی را به عنوان SGARA طبقه بندی نمود. مانند موجودی های دامی، درخت، گیاه و غیره. ارزش خالص بازار SGARA عبارت می باشد از مبلغی که انتظار می رود در نتیجه کنار گذاری دارایی های SGARA در یک بازار فعال و نقدینه حاصل گردد، پس از کسر هزینه های تحقق یافته جهت شناسایی عواید حاصل از کنارگذاری این دارایی ها.

[1].IAS41

سایت منبع

سوالات یا اهداف پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

4-1اهداف پژوهش

هدف این پژوهش در مرحله اول مطالعه و تشریع دقیق نحوه محاسبه بهای تمام شده شیر ودام در ایران و در مرحله دوم تطبیق این محاسبات با اصول پذیرفته شده حسابداری و استانداردهای موجود می باشد. در نهایت پس از تطبیق روش های بکار گرفته شده در این دام داریها با استانداردهای موجود نقاط اشتراک و افتراق آنها مشخص شده، موانع احتمالی جهت تطبیق موارد افتراق یا استاندارد شناسایی می گردد.

با در نظر داشتن تحولات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی کشور طی سالهای اخیر و توجه مسئولین کشوری به بخش کشاورزی ودامپروری و همچنین حذف تدریجی سوبسید شیر و فرآورده های آن ضرورت ارائه یک سیستم حسابداری صحیح که اطلاعات مربوط به بهای تمام شده دام و شیر را از جهات کنترلی و تعیین قیمت فروش در اختیار مدیران قرار می دهد بیش از پیش احساس می گردد.

پایان نامه مقایسه تطبیقی نحوه محاسبه بهای تمام شده دام و شیر توسط سیستم های موجود در استان تهران

پایان نامه مقایسه تطبیقی نحوه محاسبه بهای تمام شده دام و شیر توسط سیستم های موجود در استان تهران

پایان نامه - تز - رشته حسابداری