عنوان کامل پایان نامه :

 مقایسه تطبیقی نحوه محاسبه بهای تمام شده دام و شیر توسط سیستم های موجود در استان تهران 

قسمتی از متن پایان نامه :

.

مقدمه

صنعت دامداری علی رغم اهمیت نسبی آن در اقتصاد بسیاری از کشورها و ارتباط روز افزون آن با سایر بخش ها، چندان مورد توجه محققین، مجریان و تدوین کنندگان اصول حسابداری قرار نگرفته می باشد. و همواره میان اهمیتی که به عملیات حسابداریداده میشود و سهل انگاری که نسبت به اجرای اصول حسابداری در صنعت کشاورزی روا داشته شده می باشد تناقض هست. مدیران دامداریها نیز از دیرباز بر این عقیده بوده اند که به مقصود اداره موفقیت آمیز دامداری ها، لازم می باشد که اطلاعات مناسبی در زمینه حسابداری مدیریت در اختیار آنها قرار گیرد.

از طرف دیگر، اطلاعات مالی لازم برای اهاف تصمیم گیری، برنامه ریزی و کنترل بایستی توسط سیستمهای حسابداری ارائه گردد. اطلاعات حسابداری تاریخی بوده و اطلاعات تاریخی بایستی به مقصود برنامه ریزی های، مناسب با سایر اطلاعات هماهنگی داشته باشند، لذا سیستم حسابداری بایستی مرکز سیستمهای اطلاعاتی مدیریتی تلقی گردد) مک گران ، 2002 ، ص 2)[1].

به مقصود ایجاد هماهنگی و یکنواختی در گزارشگری مالی توسط تولید کنندگان محصولات دامداری و پاسخگوئی به نیازهای مذکور، رهنمودهائی نیز برای این دسته از تولیدکنندگان در سراسر دنیا و بر مبنای شرایط محیطی هر کشور صادر شده می باشد.

در این فصل ویژگی های صنعت گاوداری و رهنمودهای مالی ارائه شده در زمینه محاسبه بهای تمام شده انواع گاو و شیر در ایران انجام شده می باشد عنوان می گردد. به گونه اختصار، مبانی نظری پژوهش حاضر در سه بخش به تبیین ذیل ارائه می گردد.

سایت منبع

بخش اول : رهنمودهای مالی ارائه شده در ارتباط با ارزشگذاری گاو و شیر در سراسر دنیا

الف) ایالات متحده آمریکا

ب) اروپا

ج) کانادا

د) انگلستان

هـ )استرالیا

و) نیوزلند

ز) هنگ کنگ

ج) آفریقای جنوبی

بخش دوم ـ رهنمودهای مالی ارائه شده در ارتباط با ارزشگذاری گاو و شیر طبق استاندارد بین المللی شماره41

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

بخش سوم ـ رهنمودهای مالی ارائه شده در ارتباط با ارزشگذاری گاو و شیر در ایران

الف) شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی

ب) بنیاد مستضعفان

ج) بخش خصوصی

 

2-2- رهنمودهای مالی ارائه شده در ارتباط با ارزشگذاری گاو و شیر در سراسر دنیا

[1]. Mc. Grann,2002,p2

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

4-1اهداف پژوهش

هدف این پژوهش در مرحله اول مطالعه و تشریع دقیق نحوه محاسبه بهای تمام شده شیر ودام در ایران و در مرحله دوم تطبیق این محاسبات با اصول پذیرفته شده حسابداری و استانداردهای موجود می باشد. در نهایت پس از تطبیق روش های بکار گرفته شده در این دام داریها با استانداردهای موجود نقاط اشتراک و افتراق آنها مشخص شده، موانع احتمالی جهت تطبیق موارد افتراق یا استاندارد شناسایی می گردد.

با در نظر داشتن تحولات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی کشور طی سالهای اخیر و توجه مسئولین کشوری به بخش کشاورزی ودامپروری و همچنین حذف تدریجی سوبسید شیر و فرآورده های آن ضرورت ارائه یک سیستم حسابداری صحیح که اطلاعات مربوط به بهای تمام شده دام و شیر را از جهات کنترلی و تعیین قیمت فروش در اختیار مدیران قرار می دهد بیش از پیش احساس می گردد.

پایان نامه مقایسه تطبیقی نحوه محاسبه بهای تمام شده دام و شیر توسط سیستم های موجود در استان تهران

پایان نامه مقایسه تطبیقی نحوه محاسبه بهای تمام شده دام و شیر توسط سیستم های موجود در استان تهران

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید