عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه رابطۀ بین تأمین مالی از محل افزایش سرمایه و بازده سهام شرکت‌های بورس 

قسمتی از متن پایان نامه :

.

2 نظریه توازی ایستا (مصالحه)2

در این نظریه فرض می­گردد شرکت یک نسبت بدهی مورد نظر (مطلوب) را تعیین نموده و کم­کم به طرف آن حرکت می­کند، بر طبق این نظریه نسبت بدهی بهینه یک شرکت براساس توازی هزینه­ها و منافع استقراض تأمین می­گردد. به اظهار دیگر در چارچوب این نظریه شرکت کوشش می­کند بین ارزش صرفه­جویی­های مالیاتی بهره و هزینه­های مختلف ورشکستگی تعامل مستقر سازد. البته در زمینه اینکه صرفه­جویی­های مالیاتی چقدر ارزش دارند و اینکه کدامیک از هزینه­های مبتلا به مسائل مالی، در صورت وجود اهمیت دارند. هنوز بحث هست اما این اختلاف نظرها زیاد مهم نیستند. طبق این نظریه شرکت بایستی آن قدر بدهی­ها را با سهم و سهام را با بدهی تعویض نماید (تنظیم نسبت بدهی) تا ارزش آن حداکثر گردد. مبادله بدهی – سهام در نمودار ( 4-2 ) نشان داده شده می باشد.

این نظریه معتقد می باشد :

  • شرکتهای با ریسک زیاد، که ریسک آنها بوسیله تغییرپذیری بازگشت سرمایه به روی دارایی­های شرکت مشخص می­گردد، بایستی از بدهی کمتری بهره گیری کند. افزایش ریسک موجب افزایش احتمال ورشکستگی (کمبود مالی) در هر سطح بدهی می­گردد و باعث ایجاد هزینه بالای ورشکستگی می­گردد. شرکتـهای با ریسـک پائین می­توانند قبل از اینکه هزینه­های ورشکستگی، منافع حاصل از صرفه­جویی مالیاتی را کاملاً بپوشاند، یا بر آن مسلط گردد، از این صرفه­جوئی مالیاتی در جهت افزایش ارزش شرکت بهره گیری کرده و وام بیشتری دریافت کنند.
  • شرکتهایی که دارایی­های آنها بیشتر دارایی­های مشهود می باشد نسبت به شرکتهایی که دارایی آنها بیشتر نامشهود می باشد از بدهی بیشتری بهره گیری می­کنند. در هنگام بروز معضلات مالی دارایی­های نامشهود بیشتر از دارایی­های مشهود ( به دلیل شرایط ) موجب کاهش ارزش شرکت می­شوند.
  • شرکت­هایی که در زمان حال با نرخ بالایی مالیات پرداخت می­کنند و این مسئله نیز در آینده ادامه خواهد داشت، بایستی نسبت به شرکتهایی که در حال یا آینده با نرخ پائین­تری مالیات می­پردازند از بدهی بیشتر بهره گیری نمایند. نرخ بالای مالیات شرکت موجب ایجاد سود بیشتر حاصل از بدهی می­گردد. پس شرکتهایی که نرخ بالای مالیاتی دارند، می­توانند از بدهی بیشتر بهره گیری نمایند و با ثابت نگهداشتن سایر عوامل این کار را تا زمانی ادامه دهند که صرفه­جویی مالیاتی آنها با هزینه­های مربوط برابر گردد.

2-Static- Trade off

سوالات یا اهداف پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

اهداف پژوهش عبارتند از:

الف- طراحی ساختار مطلوب در مورد بهره گیری از وام یا انتشار سهام با در نظر داشتن وضعیت فعلی بازار سرمایه ایران.

ب- تأثیر انتشار سهام و اخذ وام بر بازده و ارزش سهام شرکتهای پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار.

سایت منبع

هرون و لی به مطالعه تاثیر روش های مختلف انتشار سهام جهت تامین مالی، مانند عرضه های اولیه (IPO)، عرضه های ثانویه و عرضه حق تقدم خرید سهام بر عملکرد عملیاتی پرداختند. آن ها دریافتند شرکت هایی که در عرضه اولیه، سهام را بطور منظم ارائه می کنند، بهبودهایی در عملکرد عملیاتی پیرامون عرضه سهام دارند. به گونه کلی، این پژوهش نشان می دهد که عملکرد عملیاتی به اندازه زیادی با نوع تامین مـالی شرکـت رابطـه دارد(هرون و لی ، 2004،ص 632-605)[1].

چی و پجت تغییرات عملکرد عملیاتی شرکت های چینی پس از عرضه اولیه سهام و ارتباط بین عملکرد عملیاتی و بازده این شرکت ها را مورد مطالعه قرار دادند. یافته ها حاکی از آن بود که عرضه اولیه سهام موجب کاهش قابل ملاحظه در قابلیت سودآوری، نرخ رشد فروش و کارایی شرکت می گردد؛ همچنین، شرکت هایی که قبل از عرضه اولیه سهام، بازده دارایی بالاتری داشتند، کاهش بیشتری در عملکرد بعد از عرضه اولیه سهام را تجربه کردند(چی و پجت ، 2006،ص 28)[2].

چنگ و همکاران به مطالعه ارتباط نظام راهبری شرکت و عملکرد عملیاتی بعد از عرضه اولیه سهام در شرکت های چینی پرداختند. شواهد نشان داد که این شرکت ها عملکرد عملیاتی بهتری قبل از عرضه اولیه سهام نسبت به صنایع مشابه داشتند. هرچند، در دوره بعد از عرضه اولیه سهام، سهامداران اصلی دستکاری سود از طریق مبادلات با اشخاص وابسته را متوقف کردند                   (چنگ ، 2005،ص 267-237)[3] .

[1] . Heron, & Erik Lee,2004,p605-632

[2] . Chi, Jing & Carol Padgett,2006,p28

[3] . Cheng, Peng,2005,p237-267

پایان نامه مطالعه رابطۀ بین تأمین مالی از محل افزایش سرمایه و بازده سهام شرکت‌های بورس

پایان نامه مطالعه رابطۀ بین تأمین مالی از محل افزایش سرمایه و بازده سهام شرکت‌های بورس

پایان نامه - تز - رشته حسابداری