مقایسه تطبیقی نحوه محاسبه بهای تمام شده دام و شیر توسط سیستم های موجود در استان تهران 

قسمتی از متن پایان نامه :

.

7-1 حدود مطالعاتی

همان گونه که عنوان گردید، قلمرو جغرافیائی پژوهش حاضر، استان تهران و شهرستان های اطراف آن می باشد. در واقع مطالعه های انجام شده در مورد گاوداری های وسیع این استان که دارای سیستم ثبت حسابداری می باشند انجام شده می باشد. به این ترتیب چندین شهرستان بزرگ این استان مورد مطالعه قرار گرفته می باشد.

در پژوهش حاضر، جامعه آماری مورد مطالعه کلیه واحدهای گاوداری شیری دارای مجوز استان تهران می باشد. در بیشتر این واحدها، گاوهای پرواری مجزا نبوده و گاوداری مخصوص گاوهای پرواری وجود ندارد. بلکه گاوهای نر پرواری در کنار گاوهای شیری نگهداری می شوند. با در نظر داشتن اطلاعاتی که از طریق سازمان جهاد کشاورزی تهران بدست آمد مشخص گردید بسیاری از این گاوداریها فاقد سیستم حسابداری هستند لذا محقق تعداد 56 واحد از گاوداریهائی که دارای سیستم حسابداری قابل اتکائی بودند را بعنوان بخشی از جامعه آماری انتخاب نمود.

تعداد واحدهای گاوداری صنعتی شیری دارای سیستم حسابداری موجود در هر یک از شهرستان های این استان در سال 88 در جدول 3-1 نشان داده شده می باشد.

 

8-1تعریف واژه ها و اصطلاحات

مفاهیم و اصطلاحات خاصی که در رشته دامداری متداول بوده و در این بخش بکار برده شده به تبیین زیر می باشد:

دامداری. دامداری به واحدهای پرورش دام که با تعداد محدود به روش سنتی دام نگهداری کنند اطلاق میشود(رادمهر ، 1375 ، ص 17 ).1

دامپروری. دامپروری به واحدهایی که به طریق صنعتی و با در نظر داشتن روشهای اصلاح نژاد، دام پرورش می دهند اطلاق می گردد(رادمهر ، 1375 ، ص 17 ).1

سایت منبع

داراییهای زنده مولد. به دارایی هایی می گویند که از شرایط و قابلیت محصول دهی بر خوردار باشند (ملک آرایی و بیلندی ، 1386 ، ص 138 )2.

دام. مقصود از دام در این بخش گاو شیری و گاو گوشتی می باشد و پس دامداری آن بخش از واحدهای دامپروری می باشد که به نگهداری گاو می پردازد ( رادمهر ، 1375 ، ص 16)3.

دام داشتی. دامی که به مقصود تولید شیر یا گوساله بیش از یک دوره مالی نگهداری می گردد و به قصد فروش پرورش نمی یابد(ملک آرایی و بیلندی ، 1386 ، ص 138 )4.دام گوشتی. دام نری می باشد که به مقصود فروش و برای تولید گوشت پرورش داده می گردد (همان منبع، ص 137 )5. دام شیری. دام داشتی اسست که برای تولید شیر و تولید مثل نگهداری می گردد (همان منبع ، ص 113 )6.

جنین. جنین به گوساله قبل از تولد اطلاق می گردد. و در گاو، زمان شکلگیری آن از هنگام مثبت بودن تست آبستنی آغاز و تا تولد یا سقط جنین ادامه دارد(سفید بخت ، 1382 ، ص 20 )7.

گوساله ماده و نر. معمولاً جنین بعد از تولد تا سن 15 الی 18 ماه (بر حسب نر یا ماده بودن) گوساله نامیده می گردد. بطور کلی گوساله های نر به مقصود بهره برداری از گوشت آنها (به غیر از موارد استثنائی که به عنوان گاو نر تخمی برای تولید مثل) نگاهداری می شوند و گوساله های ماده برای تولید مثل و شیر مورد بهره گیری قرار می گیرند(ملک آرایی و بیلندی ، 1386 ، ص 114 )8.

تلیسه. به گوساله ماده، پس از بلوغ جنسی اعم از اینکه آبستن یا غیر آبستن باشد و یا سقط جنین کرده اما هنوز اولین زایش را انجام نداده اطلاق می گردد(همان منبع  ،  ص 113 )9.گاو ماده. تلیسه پس از اولین زایش و یا سقط جنین در مرحله آبستن سنگین و تولید شیر، به گاو ماده تبدیل می گردد (سفید بخت ، 1382 ، ص 45 )10.

دوران آبستنی گاو و تلیسه. دوران آبستنی گاو به دو دوره آبستنی سبک. از روز تشخیص آبستنی تا پایان ماه ششم و آبستن سنگین از ماه هفتم تا زمان زایش یا سقط جنین دام، اطلاق می گردد (ملک آرایی و بیلندی  ، 1386 ، ص 114 )11.

گاو خشک آبستن. گاو خشک به گاو ماده آبستنی که به منظورایجاد امکان رشد کامل جنین شیر آن خشک شده و یا آن را خشک کرده اند اطلاق می گردد و معمولاً شامل دوران آبستن سنگین گاو ماده می باشد ( امینی پاکباز ، 1351 ، ص 47 )12.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

گاو ماده کم، متوسط و پر شیر. گاوهای شیری را از نظر اندازه شیردهی به دسته کم، متوسط و پر شیر تقسیم می کنند ( امینی پاکباز ، 1351 ، ص 47 )1.

جوانه نر. مقصود از جوانه نر دام نر می باشد که در فاصله سنی 9 تا 15 ماهگی قرار دارد و بعد از 15 ماهگی، قابل فروش می باشد ( دکتر سفید بخت ، 1382 ، ص 17 )2.

موارد خوراکی کنسانتره. مواد خوراکی کنسانتره مواد خوراکی می باشد که از مخلوط چند ماده غذایی مانند جو، سبوس و کنجاله بدست می آید( همان منبع ، ص 17 )3.

نژاد اصیل. نژاد اصیل یا خالص، نژادی می باشد که تحت شرایط خالص با انجام طبقه بندی و انتخاب های متوالی از بهترین افراد نژاد بدون اینکه پس از به وجود آمدن از لحاظ خون با نژاد دیگر آمیخته گردد، حفاظت شده باشد (هاشمی ، 1369 ، ص 79 )4.

نژاد آمیخته. نژاد آمیخته نتیجه حاصل از تلافی یک نژاد خالص مشخص در اثر جفت گیری با نژاد دیگر اطلاق می گردد. نژاد آمیخته ممکن می باشد 50% یا بیشتر خون اجداد خود را داشته باشد که بر حسب آن نسل 1و2و… و 6 نامیده می گردد (همان منبع ، ص 79 )5.

 

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

4-1اهداف پژوهش

هدف این پژوهش در مرحله اول مطالعه و تشریع دقیق نحوه محاسبه بهای تمام شده شیر ودام در ایران و در مرحله دوم تطبیق این محاسبات با اصول پذیرفته شده حسابداری و استانداردهای موجود می باشد. در نهایت پس از تطبیق روش های بکار گرفته شده در این دام داریها با استانداردهای موجود نقاط اشتراک و افتراق آنها مشخص شده، موانع احتمالی جهت تطبیق موارد افتراق یا استاندارد شناسایی می گردد.

با در نظر داشتن تحولات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی کشور طی سالهای اخیر و توجه مسئولین کشوری به بخش کشاورزی ودامپروری و همچنین حذف تدریجی سوبسید شیر و فرآورده های آن ضرورت ارائه یک سیستم حسابداری صحیح که اطلاعات مربوط به بهای تمام شده دام و شیر را از جهات کنترلی و تعیین قیمت فروش در اختیار مدیران قرار می دهد بیش از پیش احساس می گردد.

پایان نامه مقایسه تطبیقی نحوه محاسبه بهای تمام شده دام و شیر توسط سیستم های موجود در استان تهران

پایان نامه مقایسه تطبیقی نحوه محاسبه بهای تمام شده دام و شیر توسط سیستم های موجود در استان تهران

پایان نامه - تز - رشته حسابداری