عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه رابطۀ بین تأمین مالی از محل افزایش سرمایه و بازده سهام شرکت‌های بورس 

قسمتی از متن پایان نامه :

.

سایت منبع

2اهرم عملیاتی

در یک تعریف ساده اهرم عملیاتی عبارت می باشد از نسبت تغییرات در سود عملیاتی به تغییرات در فروش. یعنی نسبت حساسیت و تغییرات سود عملیاتی را پیش روی تغییرات فروش نشان می­دهد و اظهار می­نماید که به ازای یک واحد تغییر در فروش چه اندازه تغییر در سود عملیاتی شرکت حاصل خواهد گردید. لذا هر چقدر اهرم عملیاتی شرکت بالاتر باشد نشان­دهنده حساسیت و تغییرات بیشتر در سود عملیاتی شرکت به ازای تغییر در فروش آن خواهد بود و برعکس.

هر چقدر اهرم عملیاتی پائین­تر باشـد اندازه نوســان در سود عملیاتی شرکـت به ازای تغـییر در فروش آن کــمتر خواهــد بود (طاهری، 1378،ص 39)1.

پس مطابق با مفهوم فوق اهرم عملیاتی با بهره گیری از ارتباط زیر محاسبه می­گردد:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

( ارتباط 3-2-2 ) درجه اهرم عملیاتی

اندازه تغییرات در سود عملیاتی = درجه اهرم عملیاتی (DOL)
اندازه تغییرات در فروش خالص

اما همانطوری که قبلاً هم تصریح گردید همیشه و در همه جا ارتباط فوق به عنوان معیار اندازه­گیری درجه اهرم عملیاتی صادق نخواهد بود. منجمله در ایران نیز این معیار نمی­تواند جهت اندازه­گیری اهرم عملیاتی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بهره گیری قرار گیرد، زیرا عوامل مختلفی زیرا تورم، تغییرات نرخ ارز، تغییرات قیمت مواد اولیه و عوامل غیر قابل کنترل دیگر موجب شده­اند که بکارگیری فروش و سود عملیاتی شرکتها مطابق با ارتباط مذکور را غیر مطمئن و غیر قابل اتکاء سازد. بنابراین نیاز می باشد ما به دنبال معیار دیگری برای اندازه­گیری اهرم عملیاتی شرکتها باشیم.

معیار دیگر بهره گیری از نسبت دارایی­های ثابت به کل دارایی­ها (FA/TA) به عنوان شاخص تعیین کننده اهرم عملیاتی شرکتها می­باشد. این نسبت نشان خواهد داد که یک شرکت نسبت به کل دارایی­های خود چه مقدار دارایی­های ثابت بکار گرفته می باشد. در اینجا نیز مطابق با مفهوم اهرم عملیاتی هر چقدر شرکت دارایی­های ثابت بیشتری داشته باشد یعنی از نسبت (FA/TA) بالاتری برخوردار باشد، از درجه اهرم بالاتری برخوردار می باشد و برعکس هر چه شرکت از نسبت (FA/TA) کمتری برخوردار باشد، از درجه اهرم کمتری برخوردار می باشد. یعنی میـزان دارایی­های ثابت در اینجا به معنی اندازه بکارگیری اهرم عملیاتی می باشد که شرکت جهت افزایش و تغییر در فروش و به تبع آن تغییر در سود عملیاتی خود از چه اندازه دارایی ثابت بهره گیری کرده می باشد.

با در نظر داشتن این امر که دارایی‌های ثابت تعهدات و هزینه­های ثابتی را برای شرکت در بر می­دارد که مهمترین آن هزینه­های استهلاک، تعمیرات و نگهداری و … می­باشند، این هزینه­ها به عنوان اهرم­هایی می باشد که شرکت بواسطه بهره گیری و بکارگیری از اهرم دارایی­های ثابت ایجاد می­نماید. پس (FA/TA) به عنوان معیار و شاخص اندازه­گیری درجه اهرم عملیاتی شرکت می­تواند معیار قابل قبول و حساب شده ای ­باشد. بهره گیری از دارایی­های ثابت در شرکت با در نظر داشتن هزینه­های ثابت آن، نوسان در عایدات آتی شرکت را از داراییهای ثابت افزایش می دهد.

یعنی هر چقدر دارایی­های ثابت بیشتری در شرکت بهره گیری گردد، هزینه ثابت بالاتر خواهد بود (شرکت از اهرم عملیاتی بالاتری بهره گیری کرده می باشد) در نتیجه اندازه نوسان در عایدات آتی شرکت بیشتر خواهد گردید. یعنی ریسک تجاری افزایش می­یابد و این امر موجب خواهد گردید که شرکت از نسبت بدهی پائین­تری بهره گیری نماید. برعکس در صورتی که شرکت از دارایی­های ثابت کمتری (و به تبع آن هزینه­های ثابت کمتری) بهره گیری نماید. اندازه نوسان در عایدات آتی شرکت کمتر خواهد گردید یعنی ریسک تجاری کاهش می­یابد. این امر باعث می­گردد که شرکت بتواند از نسبت بدهی بیشتری بهره گیری نماید. پس ارتباط بین ساختار مالی شرکت و درجه اهرم عملیاتی یک ارتباط منفی می باشد بدین شکل که با افزایش درجه اهرم عمـلیاتی (متغیر مستقل)، نســـبت بدهی (شاخص مالی) به عنوان متغیر وابسته کاهش می­یابد. برعکس با کاهش درجه اهرم عملیاتی یکی از عوامل و فاکتورهای تعیین کننده اندازه ریسک تجاری شرکت می باشد. پس هرگاه درجه اهرم عملیاتی (سرمایه­گذاری روی دارایی­های ثابت) افزایش یابد، خطر تجاری افزایش می­یابد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

اهداف پژوهش عبارتند از:

الف- طراحی ساختار مطلوب در مورد بهره گیری از وام یا انتشار سهام با در نظر داشتن وضعیت فعلی بازار سرمایه ایران.

ب- تأثیر انتشار سهام و اخذ وام بر بازده و ارزش سهام شرکتهای پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار.

هرون و لی به مطالعه تاثیر روش های مختلف انتشار سهام جهت تامین مالی، مانند عرضه های اولیه (IPO)، عرضه های ثانویه و عرضه حق تقدم خرید سهام بر عملکرد عملیاتی پرداختند. آن ها دریافتند شرکت هایی که در عرضه اولیه، سهام را بطور منظم ارائه می کنند، بهبودهایی در عملکرد عملیاتی پیرامون عرضه سهام دارند. به گونه کلی، این پژوهش نشان می دهد که عملکرد عملیاتی به اندازه زیادی با نوع تامین مـالی شرکـت رابطـه دارد(هرون و لی ، 2004،ص 632-605)[1].

چی و پجت تغییرات عملکرد عملیاتی شرکت های چینی پس از عرضه اولیه سهام و ارتباط بین عملکرد عملیاتی و بازده این شرکت ها را مورد مطالعه قرار دادند. یافته ها حاکی از آن بود که عرضه اولیه سهام موجب کاهش قابل ملاحظه در قابلیت سودآوری، نرخ رشد فروش و کارایی شرکت می گردد؛ همچنین، شرکت هایی که قبل از عرضه اولیه سهام، بازده دارایی بالاتری داشتند، کاهش بیشتری در عملکرد بعد از عرضه اولیه سهام را تجربه کردند(چی و پجت ، 2006،ص 28)[2].

چنگ و همکاران به مطالعه ارتباط نظام راهبری شرکت و عملکرد عملیاتی بعد از عرضه اولیه سهام در شرکت های چینی پرداختند. شواهد نشان داد که این شرکت ها عملکرد عملیاتی بهتری قبل از عرضه اولیه سهام نسبت به صنایع مشابه داشتند. هرچند، در دوره بعد از عرضه اولیه سهام، سهامداران اصلی دستکاری سود از طریق مبادلات با اشخاص وابسته را متوقف کردند                   (چنگ ، 2005،ص 267-237)[3] .

[1] . Heron, & Erik Lee,2004,p605-632

[2] . Chi, Jing & Carol Padgett,2006,p28

[3] . Cheng, Peng,2005,p237-267

پایان نامه مطالعه رابطۀ بین تأمین مالی از محل افزایش سرمایه و بازده سهام شرکت‌های بورس

پایان نامه مطالعه رابطۀ بین تأمین مالی از محل افزایش سرمایه و بازده سهام شرکت‌های بورس

پایان نامه - تز - رشته حسابداری