مقایسه تطبیقی نحوه محاسبه بهای تمام شده دام و شیر توسط سیستم های موجود در استان تهران 

قسمتی از متن پایان نامه :

.

1-2-2 ایالات متحده آمریکا

دهه بین سالهای 1973 تا 1983 شامل دوره ای از تاریخچه صنعت کشاورزی در ایالات متحده می باشد که با خوش بینی و امید رسیدن به کمال آغاز گردید و با نا امیدی و سرخوردگی و افسردگی پایان پیدا نمود. تعداد و شدت وقایع و تغییراتی که در این دهه در صنعت کشاورزی آمریکا به وقوع پیوست با هیچ زمان دیگری قابل مقایسه نمی باشد.

طی سالهای 1983 تا 1987 صنعت کشاورزی دچار بحرانی گردید که امروزه آن را دوران ((بحران بدهی های کشاورزی)) می نامند. تجارت این سالها باعث گردید روشهای تشخیصی، سنجشی و دامداری مورد توجه بیشتر واقع شده و حسابداران متوجه ناکار آمد بودن آنها شدند.

از پانزده سال گذشته تاکنون، پیچیدگی معاملات مالی و نوسانات قیمت ها در بازار باعث افزایش تمرکز برگزاری دامداری ها شده می باشد و بیانیه های منشر شده توسط انجمن حسابداران خبره آمریکا [1] تنها قادر بودند رهنمودهای محدودی درمورد مسائل ویژه دامداری ها ارائه نمایند.

به علاوه بسیاری از رهنمودهای چاپ گردیده توسط انجمن مذکور، توضیحاتی کافی درمورد نحوه ارائه صورتهای مالی نداده و بدین لحاظ دامداران چندان قادر نبودند از آنها برای مقاصد تجزیه و تحلیل های مالی بهره گیری کنند. به بیانی دیگر تعاریف و فرآیندهای مورد بهره گیری دامداران هیچ گاه به صورت قانون مند و استاندارد در نیامده بود و گرچه مزایای استاندارد کردن این واژه ها همواره واضح بوده می باشد اما تا کنون موفقیت چندانی در این زمینه کسب نشده بود.

استاندارد کردن رویه های گزارشگری و تجزیه و تحلیل مالی علاوه بر ارائه روشهای موثر در انجام تحلیلهای مربوط به صنایع دامداری، منافع دیگری را نیز برای تولیدکنندگان موجود در این صنایع در بر دارد. وجود رهنمودها و دستورالعملهای ارائه گزارشات می تواند فرآیند آموزشی را برای اشخاصی که علاقمند به محصولات دامداری بوده و یا به نوعی با آنها در ارتباط هستند تسهیل نماید. به علاوه یکنواختی در رویه های حسابداری به اشخاص ذینفع کمک می کند تا داده های لازم برای انجام تجزیه و تحلیلهای تاریخی و مقایسه ای از عملیات مزرعه ای را نیز جمع آوری کنند.

علت های فوق زمینه پیدایش انجمنی تحت عنوان FFSC را فراهم ساختFFSC. [2]  ابتدائاً عبارت بود از ” هیئت تدوین استاناردهای مالی مزارع و دامپروری ها“ و عده ای از افراد که توسط بخش بانکداران صنعت کشاورزی و دامداری انجمن بانکداران آمریکا به آنجا دعوت شده بودند و در آن فعالیت می کردند. بعضی از این افراد متخصصین امور مالی صنعت کشاورزی و دامداری بودند و بعضی دیگر اشخاص ذینفع از این صنعت- که دارای تخصصی نیز در درک و تجزیه و تحلیل عملکرد مالی محصولات دامداری و کشاورزی بودند. FFSC عبارت می باشد از انجمنی برای شناسائی، بحث و ارائه راه حل درمورد مسائل موجود در گزارشهای مالی و رویه های سنجش وضعیت و عملکرد مالی واحدهای مزرعه داری و دامداری. انجمن مذکور همواره کوشش نموده و امیدوار می باشد در آینده نیز قادر باشد نیازهای اطلاعاتی کلیه اشخاص ذینفع را پاسخگو باشد.

FFSCهرگز یک سازمان حسابرسی نبوده و نخواهد بود بلکه تنها یکی از گروه های ذینفع در حرفه حسابداری بوده و نمایندگی نیز در هیئت مدیره این انجمن دارد.

به همین ترتیب نیز می توان گفت که FFSC جایگاهی در اصول پذیرفته شده حسابداری[3]   نداشته و نمی تواند تغییر در آن ایجاد نماید.

سایت منبع

مسئولیت این امر تنها بر عهده هیئت تدوین استانداردهای حسابداری مالی[4]   و انجمن حسابداران خبره آمریکا [5] می باشد.

FFSC تصمیم گرفت از بیانیه مفاهیم نظری حسابداری مالی که توسط هیئت تدوین استانداردهای حسابداری مالی [6] چاپ گردیده می باشد به عنوان مبنای گزارش خود جهت استاندارد کردن رهنمودهای ارائه شده بهره گیری کند.

مجمع مذکور معتقد می باشد که صورتهای مالی تهیه شده منطبق بر GAAP و اطلاعات مکملی که همراه آن ارائه شده و برای کشاورزان و تحلیل گران مهم می باشند، بیانگر استاندارد مناسبی برای صنعت کشاورزی می باشد. با این حال در این گزارش بعضی رویه های لازم برای گزارشگری مالی پیشنهاد شده می باشد که اگر چه با GAAP مطابقت نمی نماید اما مورد بهره گیری بسیاری از اشخاص ذینفع، غیر از حسابداران می باشند. در مواردی که واحدهای مزرعه داری و دامداری دارای سیستمهای حسابداری داخلی لازم برای تهیه صورتهای مالی مطابق با GAAP نبوده و از لحاظ مالی نیز توانایی خرید این سیستمها را ندارند، FFSC معتقد می باشد که آنها می توانند از رویه های مشخص شده در این گزارش بهره گیری نمایند و اگر آنها را به نحوی مناسب افشا کنند، سایرین نیز قادر خواهند بود اطلاعات ارائه شده را در تجزیه و تحلیلهای خود به کار ببرند.

FFSC، GAAP را بعنوان مبنای تهیه صورتهای مالی مزارع مورد پذیرش قرار داده و از کاربرد آن به شدت طرفداری می کند. FFSC بر این عقیده می باشد که گزارشگری مالی مزارع بایستی بعنوان یکی از اهداف اصلی خود کوشش نماید تا با GAAP متناسب بوده و کاربرد آن را در حرفه حسابداری ترویج دهد.

پس FFSC در این گزارش نیز تلاشی برای ارائه مجموعه ای کامل از رهنمودهای گزارشگری مالی ننموده می باشد، بلکه کوشش نموده می باشد د رهنمودهای خود که اکثراً برای تحلیلگران مالی ارائه می شوند، عوامل متقابل را نیز مدنظر قرار دهد:

الف) تبعیت GAAP و عنوان مواردی که رویه های مورد بهره گیری توسط بعضی اعتبار دهندگان و تحلیلگران با آن چیز که در رهنمودهای GAAP یاد شده می باشد مغایرت دارند: ب) ارائه رهنمودهای مربوط به نحوه برخورد حسابداری با معاملات ویژه موجود در صنعت کشاورزان و دامداری به نحوی که با GAAP مطابقت داشته باشند. و ج) ارائه رهنمودهایی غیر از آن چیز که توسط GAAP چاپ گردیده می باشد در مواردی که FFSC احساس می کند که تولیدکنندگان قادر نیستند با الزامات GAAP تطابق داشته باشند.

[1].AICPA

[2].Farm Standards Counci

[3].GAAP

[4].FASB

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[5].AICPA

[6].FASB

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

4-1اهداف پژوهش

هدف این پژوهش در مرحله اول مطالعه و تشریع دقیق نحوه محاسبه بهای تمام شده شیر ودام در ایران و در مرحله دوم تطبیق این محاسبات با اصول پذیرفته شده حسابداری و استانداردهای موجود می باشد. در نهایت پس از تطبیق روش های بکار گرفته شده در این دام داریها با استانداردهای موجود نقاط اشتراک و افتراق آنها مشخص شده، موانع احتمالی جهت تطبیق موارد افتراق یا استاندارد شناسایی می گردد.

با در نظر داشتن تحولات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی کشور طی سالهای اخیر و توجه مسئولین کشوری به بخش کشاورزی ودامپروری و همچنین حذف تدریجی سوبسید شیر و فرآورده های آن ضرورت ارائه یک سیستم حسابداری صحیح که اطلاعات مربوط به بهای تمام شده دام و شیر را از جهات کنترلی و تعیین قیمت فروش در اختیار مدیران قرار می دهد بیش از پیش احساس می گردد.

پایان نامه مقایسه تطبیقی نحوه محاسبه بهای تمام شده دام و شیر توسط سیستم های موجود در استان تهران

پایان نامه مقایسه تطبیقی نحوه محاسبه بهای تمام شده دام و شیر توسط سیستم های موجود در استان تهران

پایان نامه - تز - رشته حسابداری