شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه رابطۀ بین تأمین مالی از محل افزایش سرمایه و بازده سهام شرکت‌های بورس 

قسمتی از متن پایان نامه :

.

نظریه ترجیحی[1]

طبق نظریه نسبتاً قدیمی ترجیحی، شرکت تأمین مالی داخلی را به تأمین مالی خارجی و در صورت انتشار اوراق بهادار، اوراق بهادار متضمن بدهی را بر سهام ترجیح می­دهد.

طبق این تئوری نسبت بدهی مطلوب و مشخص برای شرکتها وجود ندارد. نظریه مذکور می­تواند ارتباط میان سودآوری و نسبت بدهی را تبیین دهد.

سایت منبع

این نظریه معتقد می باشد :

  • شرکتها تأمین مالی داخلی را ترجیح می­دهند.
  • شرکتها درصد سود تقسیمی مورد نظر را براساس فهرست­های سرمایه­گذاری خود تنظیم می­کنند. گرچه سود سهام و اندازه آنها در طی زمان، با ثبات می­باشد. اما اگر فرصتهای سرمایه­گذاری شرکتها تغییر ­یابد، آنها درصد سود تقسیمی را به صورتی کند و آهسته تغییر می­دهند.
  • خط مشی­های با ثبات تقسیم سود سهام، بعلاوه نوسانات غیر قابل پیش­بینی در سودآوری فرصتهای سرمایه­گذاری، به این معناست که جریانات نقدی ایجاد شده از درون، ممکن می باشد کمتر یا بیشتر از هزینه­های سرمایه­گذاری باشد اگر این جریان نقدی از اندازه هزینه­های سرمایه­گذاری کمتر باشد، شرکت آغاز از موجودی نقد و یا فروش اوراق بهادار کوتاه مدت بهره گیری می­کند.
  • اگر نیاز به تأمین مالی از خارج از شرکت احساس گردد، شرکتها ایمن­ترین اوراق بهادار را منتشر می­نمایند، یعنی آنها اول با بدهی شروع می­کنند، بعد احتمالاً اوراق بهادار دارای ماهیت ترکیبی مانند اوراق قرضه قابل تبدیل، و در نهایت سهام به عنوان آخرین وسیله مورد بهره گیری قرار می­گیرد.

در این نظریه هیچ ترکیب بدهی – سرمایه مشخصی وجود ندارد زیرا دو نوع سرمایه هست: داخلی و خارجی، یکی در رأس سلسله مراتب ترجیحی و دیگری در انتهای آن. بدین ترتیب که سودآوری بالا، نتیجه بهره گیری بیشتر از منابع تأمیـن مالی داخلی و سودآوری پائیـن نیز حاصل درصـد بالای تأمیـن مالـی خارجی می­باشد. پس نسبت بدهی نظاره شده هر شرکت مجموع نیاز شرکت به تأمین مالی خارجی را منعکس می­کند. به عقیده بعضی از نویسندگان، اتکای شرکتها به تأمین مالی داخلی ناشی از تفکیک مالکیت از مدیریت می­باشد. مدیران حرفه­ای از اتکا به تأمین مالی خارجی پرهیز می­کند، زیرا این روش، آنها را در معرض بازرسی و کنترل بازار سرمایه قرار می­دهد (جهانخانی و عبدالله زاده، 1373،ص80-71)1.

[1] .  Pecking – Order

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

اهداف پژوهش عبارتند از:

الف- طراحی ساختار مطلوب در مورد بهره گیری از وام یا انتشار سهام با در نظر داشتن وضعیت فعلی بازار سرمایه ایران.

ب- تأثیر انتشار سهام و اخذ وام بر بازده و ارزش سهام شرکتهای پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار.

هرون و لی به مطالعه تاثیر روش های مختلف انتشار سهام جهت تامین مالی، مانند عرضه های اولیه (IPO)، عرضه های ثانویه و عرضه حق تقدم خرید سهام بر عملکرد عملیاتی پرداختند. آن ها دریافتند شرکت هایی که در عرضه اولیه، سهام را بطور منظم ارائه می کنند، بهبودهایی در عملکرد عملیاتی پیرامون عرضه سهام دارند. به گونه کلی، این پژوهش نشان می دهد که عملکرد عملیاتی به اندازه زیادی با نوع تامین مـالی شرکـت رابطـه دارد(هرون و لی ، 2004،ص 632-605)[1].

چی و پجت تغییرات عملکرد عملیاتی شرکت های چینی پس از عرضه اولیه سهام و ارتباط بین عملکرد عملیاتی و بازده این شرکت ها را مورد مطالعه قرار دادند. یافته ها حاکی از آن بود که عرضه اولیه سهام موجب کاهش قابل ملاحظه در قابلیت سودآوری، نرخ رشد فروش و کارایی شرکت می گردد؛ همچنین، شرکت هایی که قبل از عرضه اولیه سهام، بازده دارایی بالاتری داشتند، کاهش بیشتری در عملکرد بعد از عرضه اولیه سهام را تجربه کردند(چی و پجت ، 2006،ص 28)[2].

چنگ و همکاران به مطالعه ارتباط نظام راهبری شرکت و عملکرد عملیاتی بعد از عرضه اولیه سهام در شرکت های چینی پرداختند. شواهد نشان داد که این شرکت ها عملکرد عملیاتی بهتری قبل از عرضه اولیه سهام نسبت به صنایع مشابه داشتند. هرچند، در دوره بعد از عرضه اولیه سهام، سهامداران اصلی دستکاری سود از طریق مبادلات با اشخاص وابسته را متوقف کردند                   (چنگ ، 2005،ص 267-237)[3] .

[1] . Heron, & Erik Lee,2004,p605-632

[2] . Chi, Jing & Carol Padgett,2006,p28

[3] . Cheng, Peng,2005,p237-267

پایان نامه مطالعه رابطۀ بین تأمین مالی از محل افزایش سرمایه و بازده سهام شرکت‌های بورس

پایان نامه مطالعه رابطۀ بین تأمین مالی از محل افزایش سرمایه و بازده سهام شرکت‌های بورس

پایان نامه - تز - رشته حسابداری