مطالعه رابطۀ بین تأمین مالی از محل افزایش سرمایه و بازده سهام شرکت‌های بورس 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

قسمتی از متن پایان نامه :

.

– بخش دوم: عوامل تعیین کننده و مؤثر بر ساختار سرمایه

تصمیم در خصوص چگونگی تأمین مالی یکی از وظایف مهم مدیریت شرکت می­باشد و هر شرکت با در نظر داشتن ساختار بهینه سرمایه قادر خواهد بود ارزش بازار سهام خود را به حداکثر برساند. خاطر نشان می گردد که ساختار سرمایه عبارتست از ترکیب بدهی و حقوق صاحبان سهام، که نحـوه تأمین مالـی دارایی­های شرکت را در بــر می گیرد. مطالعات و بحث­های متنوع و گوناگونی در خصوص تئوری ساختار سرمایه مطرح گردیده می باشد که باعث شده تعیین ساختار بهینه سرمایه در بعضی از متون مدیریت مالی تحت عنوان “معمای ساختار سرمایه” مطرح گردد. جهت مطالعه و شناخت بهتر عوامل مؤثر و تعیین کننده ساختار سرمایه می­توان آنها را به عوامل درونی و عوامل بیرونی طبقه­بندی نمود.

 

1-3-2 عوامل درونی مؤثر بر ساختار سرمایه

عوامل درونی شامل ملاحظات درونی یک شرکت هستند که اثراتی بر روی نوع و مقدار اوراق بهادار و ساختار سرمایه آن شرکت دارند. این عوامل عبارتند از:

 

1-1-3-2صنعت

تعریف و مفهوم تقریباً مشابهی که در اکثر متون از واژه صنعت بعمل آمده و بدین قرار می باشد “صنعت عبارتست از مجموعه شرکتهایی که دارای خطوط تولید (محصولات) عمده و اصلی مشابه هستند” اما اینکه چگونه نوع صنعت بر ساختار سرمایه (نسبت بدهی) تأثیر دارد، بدین نحو می باشد که شرکتهایی که در یک صنعت هستند از ریسک تجاری (عدم قطعیت در عایدات آتی) یکسانی برخوردارند زیرا:

  • تولیدات مشابهی دارند.
  • هزینه­های مواد و نیروی کار آنها یکسان و مشابه می باشد.
  • به تکنولوژی یکسانی متکی هستند.
  • از طرفی ریسک تجاری اندازه وام و اعتباراتی را که بازارهای سرمایه در اختیار شرکت قرار می­دهد تعیین می­کند.

همچنین نرخ بهره وام و اعتبارات با در نظر داشتن اندازه نوسانات در عایدات شرکت تعیین می­گردد. پس با در نظر داشتن اینکه یک شرکت در کدام صنعت قرار دارد، ریسک تجاری مختص آن صنعت را خواهد داشت، و ریسک تجاری نیز اندازه وام و اعتباراتی که بازارهای سرمایه در اختیار شرکت قرار می­دهند تعیین می­کند. لذا این امر نیز ساختار سرمایه شرکت را تحت الشعاع خود قرار می­دهند.

سایت منبع

پس نوع صنعت بعنوان یک عامل یا متغیر کیفی می باشد که نسبت بدهی (اهرم مالی) شرکتها را تحت تأثیر خود قرار می­دهد و در مطالعات مربوط به عوامل درونی تأثیرگذار بر ساختار سرمایه بعنوان یک عامل مهم و اساسی تلقی می­گردد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

اهداف پژوهش عبارتند از:

الف- طراحی ساختار مطلوب در مورد بهره گیری از وام یا انتشار سهام با در نظر داشتن وضعیت فعلی بازار سرمایه ایران.

ب- تأثیر انتشار سهام و اخذ وام بر بازده و ارزش سهام شرکتهای پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار.

هرون و لی به مطالعه تاثیر روش های مختلف انتشار سهام جهت تامین مالی، مانند عرضه های اولیه (IPO)، عرضه های ثانویه و عرضه حق تقدم خرید سهام بر عملکرد عملیاتی پرداختند. آن ها دریافتند شرکت هایی که در عرضه اولیه، سهام را بطور منظم ارائه می کنند، بهبودهایی در عملکرد عملیاتی پیرامون عرضه سهام دارند. به گونه کلی، این پژوهش نشان می دهد که عملکرد عملیاتی به اندازه زیادی با نوع تامین مـالی شرکـت رابطـه دارد(هرون و لی ، 2004،ص 632-605)[1].

چی و پجت تغییرات عملکرد عملیاتی شرکت های چینی پس از عرضه اولیه سهام و ارتباط بین عملکرد عملیاتی و بازده این شرکت ها را مورد مطالعه قرار دادند. یافته ها حاکی از آن بود که عرضه اولیه سهام موجب کاهش قابل ملاحظه در قابلیت سودآوری، نرخ رشد فروش و کارایی شرکت می گردد؛ همچنین، شرکت هایی که قبل از عرضه اولیه سهام، بازده دارایی بالاتری داشتند، کاهش بیشتری در عملکرد بعد از عرضه اولیه سهام را تجربه کردند(چی و پجت ، 2006،ص 28)[2].

چنگ و همکاران به مطالعه ارتباط نظام راهبری شرکت و عملکرد عملیاتی بعد از عرضه اولیه سهام در شرکت های چینی پرداختند. شواهد نشان داد که این شرکت ها عملکرد عملیاتی بهتری قبل از عرضه اولیه سهام نسبت به صنایع مشابه داشتند. هرچند، در دوره بعد از عرضه اولیه سهام، سهامداران اصلی دستکاری سود از طریق مبادلات با اشخاص وابسته را متوقف کردند                   (چنگ ، 2005،ص 267-237)[3] .

[1] . Heron, & Erik Lee,2004,p605-632

[2] . Chi, Jing & Carol Padgett,2006,p28

[3] . Cheng, Peng,2005,p237-267

پایان نامه مطالعه رابطۀ بین تأمین مالی از محل افزایش سرمایه و بازده سهام شرکت‌های بورس

پایان نامه مطالعه رابطۀ بین تأمین مالی از محل افزایش سرمایه و بازده سهام شرکت‌های بورس

پایان نامه - تز - رشته حسابداری