مقایسه تطبیقی نحوه محاسبه بهای تمام شده دام و شیر توسط سیستم های موجود در استان تهران 

قسمتی از متن پایان نامه :

.

2 اروپا

در اروپا اصول مشترک کشاورزی و دامداری دامداری[1]   یکی از پایه های فرآیند ترکیب اقتصاد و سیاست را تشکیل داده و اداره امور کشاورزی اتحادیه اروپا تا به امروز دارای بیشترین بودجه در میان ادارات دولتی می باشد. پس کاملاً‌ منطقی به نظر می رسد که کمیسیون اتحادیه اروپا[2]  محتاج اطلاعاتی درمورد عملکرد مالی و وضعیت مزارع و دامداریها باشد تا بتواند برای مقاصد تصمیم گیری درمورد CAP و کنترل آن از این گونه اطلاعات بهره گیرد. نیاز اطلاعاتی ایشان محدود به داده های موجود در سطح اقتصاد کلان نمی باشد بلکه آنها به اطلاعات تک تک مزارع و دامداریها نیز محتاجند و اداره کمیسیون اتحادیه اروپا موظف می باشد اقداماتی جهت بهره گیری کردن این اطلاعات انجام دهد. به این دلیل می باشد که کمیسیون اروپا به تشکیل شبکه داده پردازی حسابداری کشاورزی و دامداری اقدام نموده می باشد[3] .این شبکه به جمع آوری اطلاعات مال تک تک مزارع یا دامداریها اقدام ورزیده و سالانه داده های مربوط به نمونه ای دارای 000/60 عضو از مزارع موجود در کلیه کشورهای اتحادیه اروپا را گردآوری می کند.

داده های جمع آوری شده از این مزارع و دامداریها علاوه بر اطلاعات منعکس شده در قالب اندازه های فیزیکی، شامل دارائیها درآمدها و هزینه های مزارع و دامداریهای موجود در نمونه بوده و در گزارشاتی شبیه ترازنامه و صورت سود و زیان به گونه اختصار منعکس می گردند.

 

1-2-2-2 شبکه داده پردازی حسابدری کشاورزی یا دامداریها[4]

شش عضو از اتحادیه اروپا که تاسیس کنندگان جامعه  اقتصادی اروپا[5]  بودند اصول عمومی کشاورزی و دامداری[6]  را تدوین کردند تا بدین طریق بتوانند پنج هدف اصلی مشخص شده در ماده 39 قرارداد رم را جامعه اقدام پوشانند. تمایل آنها به نظارت بر عملکرد CAPباعث به وجودآمدن نیاز اطلاعاتی ایشان درمورد وضعیت صنعت کشاورزی و دامداری در کشورهای عضو اتحادیه اروپا گرید. اطلاعات عینی مورد نیاز آنها درمورد نحوه عملکرد و سود انواع مزارع و دامداریهای موجود در کشورهای عضو اتحادیه اروپا، از اطلاعات ارائه شده توسط Eurostat تحت عنوان ((حسابداری اقتصادی صنعت کشاورزی و دامداری)) که در سطح کلان منعکس می شدند، قابل استخراج نبود. بنابر این کشورها در سال 1965 با بهره گیری از قانون شماره 65/79 ( EEC) کمیسیون، اقدام به تاسیس FADN نمودند. در آن وقت FADN تنها به عنوان منبع مکملی برای اطلاعات آماری مورد نیاز تدوین کنندگان قوانین به شمار می آمد و نه بعنوان ابزاری که توسط کشاورزان یا دامداران یا سایر اشخاص ذینفع مورد بهره گیری قرار گیرد [7]

اساسنامه کامل  FADN را می توان در CEC (1990،1988) پیدا نمود. بخشهای اصلی این اساسنامه را می توان به ترتیب زیر اختصار نمود:

FADN قصد دارد داه های مالی مربوط به عملکرد و سود مزارع و دامداریهای موجود در اتحادیه اروپا را گردآوری نماید.

[1].Common Agricultural Policy (CAP)

[2].CEC

[3].Farm Accountancy Data Network (FADN)

[4].FADN

[5].EEC

[6].CAP

سایت منبع

[7].CEC ،1991

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

4-1اهداف پژوهش

هدف این پژوهش در مرحله اول مطالعه و تشریع دقیق نحوه محاسبه بهای تمام شده شیر ودام در ایران و در مرحله دوم تطبیق این محاسبات با اصول پذیرفته شده حسابداری و استانداردهای موجود می باشد. در نهایت پس از تطبیق روش های بکار گرفته شده در این دام داریها با استانداردهای موجود نقاط اشتراک و افتراق آنها مشخص شده، موانع احتمالی جهت تطبیق موارد افتراق یا استاندارد شناسایی می گردد.

با در نظر داشتن تحولات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی کشور طی سالهای اخیر و توجه مسئولین کشوری به بخش کشاورزی ودامپروری و همچنین حذف تدریجی سوبسید شیر و فرآورده های آن ضرورت ارائه یک سیستم حسابداری صحیح که اطلاعات مربوط به بهای تمام شده دام و شیر را از جهات کنترلی و تعیین قیمت فروش در اختیار مدیران قرار می دهد بیش از پیش احساس می گردد.

پایان نامه مقایسه تطبیقی نحوه محاسبه بهای تمام شده دام و شیر توسط سیستم های موجود در استان تهران

پایان نامه مقایسه تطبیقی نحوه محاسبه بهای تمام شده دام و شیر توسط سیستم های موجود در استان تهران

پایان نامه - تز - رشته حسابداری