عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه رابطۀ بین تأمین مالی از محل افزایش سرمایه و بازده سهام شرکت‌های بورس 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

قسمتی از متن پایان نامه :

.

– بخش اول: تاریخچه و مبانی نظری ساختار سرمایه

1-2-2 تاریخچه

تاکنون ساختار مطلوب سرمایه ارائه نشده می باشد. در عین حال برای دستیابی به یک چنین الگویی، تحقیقات و آزمونهای زیادی انجام شده که نتایج آنها در خور توجه می باشد. حاصل این تلاشها ارائه واقعیتها، تعیین یا شناخت هـزینـه­ها و مشـخص کـردن نــقاط قوت و ضـعف راهــهایی اسـت که شـرکت‌ها بوسیـله آن تأمیـن مالـی می­کنند(مایرز و پارسائیان، 1373،ص91)[1].

مانند نخـستین تحقیـقات انجام شده در زمیـنه ساختار سـرمایه تحقـیق دیویـد دورانـد[2] در سـال 1952 می­باشد، بعد از آن در سال 1958 مقاله­ای توسط دو تن از استادان مالی یعنی مودیلیانی و میلر[3] منتشر گردید که به دلیل نظریه تازه­ای که در زمینه ساختار سرمایه ارائه داده بود، سرآغاز مبحث گسترده­ای گردید ( این نظریه به نظریه M.M معروف می باشد). مودیلیانی و میلر آغاز معتقد بودند چگونگی ساختار سرمایه اثری بر ارزش شرکت ندارد (در سال 1958) اما بعدها (در سال 1963) پذیرفتند که صرفه­جویی­های مالیاتی ناشی از بهره بدهی­ها باعث افزایش ارزش شرکت می­گردد و پیشنهاد کردند شرکتها در ترکیب منابع مالی خود از حداکثر بدهی ممکن بهره گیری نمایند.

در سال 1976 اسکات و مارتین[4] در تحقیقی که در ایالت متحده در زمینه ساختار سرمایه انجام دادند، به این نتیجه رسیدند که نوع صنعت یک عامل مؤثر و تعیین کننده در ساختار مالی شرکتها می باشد. ریمرز (1975)[5] نمونه بزرگی از شرکتهای فعال در نه صنعت مختلف در پنج کشور را مورد آزمایش قرار داد. نتایج حاکی از این بود که در کشورهای فرانسه و ژاپن ساختار مالی در میان صنایع مختلف تفاوت معنی­داری دارند. در حالی که در کشورهای ایالت متحده، هلند و نروژ این تفاوت در صنایع مختلف نظاره نمی­گردد (ریاحی، 1382،ص31-23)3.

 

2-2-2 نظریات مختلف پیرامون ساختار سرمایه

چهار نظریه مختلف پیرامون ساختار سرمایه ارائه شده می باشد. نظریه سنتی، نظریه مویلیانی و میلر (M.M)، نظریه ترجیحی و نظریه مصالحه (توازی ایستا). در ادامه هر کدام از این نظریه­ها بطور مختصر تبیین داده می گردد.

 

1-2-2-2 نظریه سنتی

اساس نظریه فوق بر این می باشد که ساختار مطلوب سرمایه هست و می­توان با بهره گیری از اهرم ارزش شرکت را افزایش داد. این نظریه پیشنهاد می­کند که شرکت با افزایش اندازه بدهی هزینه سرمایه خود را کاهش دهد.

سایت منبع

نظریه سنتی در قالب نمودار (1-2) نشان داده شده می باشد. همچنانکه در نمودار نظاره می­گردد با افزایش درجه اهرم مالی نرخ بازدهی مورد انتظار سهامداران (Ke) و نرخ بهره (Ki) افزایش می­یابد. این امر موجب کاهش میانگین هزینه سرمایه (Ko) می­گردد. زیرا افزایش بازده مورد انتظار سهامداران به حدی نیست که بهره گیری از بدهی ارزانتر را کاملاً خنثی کند در نتیجه هزینه سرمایه با بهره گیری معمول از اهرم شروع به کاهش می­کند اما پس از حد معینی بازده مورد انتظار سهامداران بیشتر از منافع حاصل از بدهی ارزان می­گردد و هزینه سرمایه شروع به افزایش می­کند.

 

1.Mayerz & arsayian,1373,p91

[2] . Durannd, David,1952

[3] . Modigliani & M.Miller,1958

[4] . Scot, David F. and John D. Martin,1976

[5] . Remmers, L. and others,1975

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

اهداف پژوهش عبارتند از:

الف- طراحی ساختار مطلوب در مورد بهره گیری از وام یا انتشار سهام با در نظر داشتن وضعیت فعلی بازار سرمایه ایران.

ب- تأثیر انتشار سهام و اخذ وام بر بازده و ارزش سهام شرکتهای پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار.

هرون و لی به مطالعه تاثیر روش های مختلف انتشار سهام جهت تامین مالی، مانند عرضه های اولیه (IPO)، عرضه های ثانویه و عرضه حق تقدم خرید سهام بر عملکرد عملیاتی پرداختند. آن ها دریافتند شرکت هایی که در عرضه اولیه، سهام را بطور منظم ارائه می کنند، بهبودهایی در عملکرد عملیاتی پیرامون عرضه سهام دارند. به گونه کلی، این پژوهش نشان می دهد که عملکرد عملیاتی به اندازه زیادی با نوع تامین مـالی شرکـت رابطـه دارد(هرون و لی ، 2004،ص 632-605)[1].

چی و پجت تغییرات عملکرد عملیاتی شرکت های چینی پس از عرضه اولیه سهام و ارتباط بین عملکرد عملیاتی و بازده این شرکت ها را مورد مطالعه قرار دادند. یافته ها حاکی از آن بود که عرضه اولیه سهام موجب کاهش قابل ملاحظه در قابلیت سودآوری، نرخ رشد فروش و کارایی شرکت می گردد؛ همچنین، شرکت هایی که قبل از عرضه اولیه سهام، بازده دارایی بالاتری داشتند، کاهش بیشتری در عملکرد بعد از عرضه اولیه سهام را تجربه کردند(چی و پجت ، 2006،ص 28)[2].

چنگ و همکاران به مطالعه ارتباط نظام راهبری شرکت و عملکرد عملیاتی بعد از عرضه اولیه سهام در شرکت های چینی پرداختند. شواهد نشان داد که این شرکت ها عملکرد عملیاتی بهتری قبل از عرضه اولیه سهام نسبت به صنایع مشابه داشتند. هرچند، در دوره بعد از عرضه اولیه سهام، سهامداران اصلی دستکاری سود از طریق مبادلات با اشخاص وابسته را متوقف کردند                   (چنگ ، 2005،ص 267-237)[3] .

[1] . Heron, & Erik Lee,2004,p605-632

[2] . Chi, Jing & Carol Padgett,2006,p28

[3] . Cheng, Peng,2005,p237-267

پایان نامه مطالعه رابطۀ بین تأمین مالی از محل افزایش سرمایه و بازده سهام شرکت‌های بورس

پایان نامه مطالعه رابطۀ بین تأمین مالی از محل افزایش سرمایه و بازده سهام شرکت‌های بورس

پایان نامه - تز - رشته حسابداری