مقایسه قدرت تبیین مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای مبتنی بر مصرف و تعدیل شده 

قسمتی از متن پایان نامه :

–  ریسک نرخ ارز[1]

تمامی سرمایه گذارانی که امروزه بصورت جهانی و بین المللی سرمایه گذاری می کنند در تبدیل سود ناشی از تجارت جهانی و بین المللی به پول رایج کشور خود با ریسک نرخ ارز مواجه هستند برای مثال یک سرمایه گذار آمریکایی که سهام شرکت آلمانی را در آلمان خریداری می کند بایستی نهاینتا درآمد سود ناشی از این سهام را به دلار تبدیل کند.اگر نرخ ارز برخلاف تصور این سرمایه گذار تغییر کند باعث می گردد بازده اصلی این سرمایه گذاری منفی باشد. می توان گفت ریسک نرخ ارز ریسک ناشی از تغییر در بازده اوراق بهادار، در نتیجه نوسانات ارزهای خارجی می باشد. به ریسک نرخ ارز ، ریسک ارزهای خارجی نیز گفته می گردد.

 

8-11-2-  ریسک کشور[2]

ریسک کشور که به آن نیز ریسک سیاسی نیز گفته می گردد ریسک مهمی می باشد که سرمایه گذاران امروزه با آن مواجه هستند. سرمایه گذارانی که در کشور های دیگر سرمایه گذاری می کنند بایستی به ثبات آن کشور از ابعاد سیاسی و اقتصادی توجه داشته باشند. کشور های که از ثبات سیاسی و اقتصادی بالایی برخوردارند این نوع ریسک در آن کشور پائین می باشد.

 

12-2- بازده[3]

بازده در لغت به معنای حاصل و نتیجه می باشد. و نرخ بازده یک سرمایه گذاری مفهومی می باشد که از نظر سرمایه گذاران مختلف معنای متفاوتی دارد.

بعضی از شرکتها در جستجوی نرخ بازده کوتاه مدت نقدی هستند و ارزش کمتری به بازده بلند مدت می دهند. چنین شرکتهایی ممکن می باشد سهام شرکتهایی را که سود سهام نقدی زیادی پرداخت می کنند، خریداری کنند. بعضی دیگر از سرمایه گذاران که در درجه اول به رشد و توسعه اهمیت می دهند در جستجوی پروژهایی هستند که در بلند مدت درآمد بیشتری را عاید آنها می کند. بعضی از سرمایه گذارن بازده سرمایه گذاری را با بهره گیری از نسبت مالی تعیین می کنند. این قبیل سرمایه گذاران در شرکتهایی که بازده سرمایه یا ارزش ویژه آنها بسیار بالا باشد سرمایه گذاری می کنند(رهنمای رود پشتی،1386، ص96)[4].

 

سایت منبع

1-12-2-  بازده واقعی[5]

بازدهی می باشد که در شرایط اطمینان کامل و بدون ریسک به دست می آید این بازده را می توان به” بازده سرمایه گذاری در دارایی مشهود” و ” بازده سرمایه گذاری در دارایی مالی” تقسیم نمود.

 

1-1-12-2-  بازده سرمایه گذاری در دارایی مشهود[6]

بازده سرمایه گذاری در دارایی مشهود عبارت می باشد از نسبت سود حاصل از فعالیت اصلی واحد تجاری به سرمایه بکار رفته از این نسبت به عنوان معیاری برای سنجش کارایی مدیریت بهره گیری می گردد. نرخ بازده سرمایه بکار رفته را می توان حاصلضرب دو عامل تلقی نمود.

1- نسبت سود[7] به درآمد فروش

2- دفعات گردش سرمایه بکار رفته(نسبت درآمد فروش به سرمایه بکار رفته)

اگر چه در معادلات بالا درآمد فروش از صورت و مخرج کسر حذف می گردد نتیجه نهایی کماکان همان نسبت سود به سرمایه بکار رفته خواهد بود. اما فرمول اختصار شده ای که به این ترتیب بدست می آید معرف هدف واقعی این مفهوم نخواهد بود.

[1] – Currency Risk

[2] – Country Risk

[3]– Return

[5] – Real Return

[6] – Tangible assets

[7] – Income

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

اهداف پژوهش

با در نظر داشتن موضوع پژوهش حاضر که به مطالعه قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای می پردازد، اهداف زیر مد نظر می باشد:

1- آزمون قدرت تبیین تئوری C-CAPM و RA-CAPM در تعیین نرخ بازده مورد انتظار در بازار بورس اوراق بهادار تهران و مطالعه وجود ارتباط معنی دار بین ریسک و بازده.

2- ارائه مدلی سازگار با بورس اوراق بهادار تهران به عنوان یک مدل کاربردی تعیین ریسک و بازده.

3- مطالعه اندازه تاثیر پذیری بازده مورد انتظار شرکتها از طریق عاملی به نام βRA وβC و مقایسه مدل C-CAPM و RA-CAPM

پایان نامه مقایسه قدرت تبیین مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای مبتنی بر مصرف و تعدیل شده

پایان نامه مقایسه قدرت تبیین مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای مبتنی بر مصرف و تعدیل شده

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

پایان نامه - تز - رشته حسابداری