عنوان کامل پایان نامه :

 مقایسه تطبیقی نحوه محاسبه بهای تمام شده دام و شیر توسط سیستم های موجود در استان تهران 

قسمتی از متن پایان نامه :

سایت منبع

.

6-1-2-2 نحوه برخورد با اقلام موجودی (غیر از دام تولید مثلی)

نحوه برخورد با اقلام موجودی (غیر از موجودیهای زنده دامهای بارور) شامل دو مبحث جداگانه می باشد. اولین مبحث جداگانه می باشد. اولین مبحث عبارت می باشد از نحوه ارزیابی موجودیهای خریداری شده. مبحث دوم عبارت می باشد از نحوه نمایش تعدیلاتی که بابت تغییر در مبلغ یا ارزش موجودیها به وقوع پیوسته می باشد در صورت سود و زیان.

رهنموهای GAAP اظهار می کنند که موجودیها بایستی همواره بر مبنای بهای تمام شده ارزیابی شوند ( اقل بهای تمام شده یا بازار). موجودی های مورد نظر در این راستا عبارتند از کالاهای ساخته شده، کار در جریان تکمیل و مواد خام.

در راستای مبحث فوق لازم می باشد موجودی ها را به چهار دسته اصلی تقسیم کرده و پیشنهادات FFSC را درمورد هر یک به صورت اختصار عنوان نماییم:

الف) موجودی های پرورش یافته/ برداشت شده به قصد فروش مجدد:

ارزیابی موجودی بذرهای برداشت شده و دامهای پرورش یافته به قصد فروش مجدد بایستی به ارزش بازار پس از کسر هزینه های کنارگذاری انجام گردد (یعنی به خالص ارزش بازیافتنی)

ب) موجودیهای پرورش یافته/ برداشت شده به قصد مصرف در فرآیند تولید:

ارزیابی موجودی مواد خوراکی و بذرهای پرورش یافته ای که با معیارهای ارزیابی به روش خالص ارزش بازیافتنی متناسب نمی باشند می تواند به روش ارزش بازار صورت گیرد، اما روش اقل بهای تمام شده یا بازار بر روش ارزش بازار ارجحیت دارد.

علت اولویت روش اقل بهای تمام شده یا بازار علاوه بر تطابق با GAAP این می باشد که ارزیابی این اقلام به ارزش بازار ممکن می باشد منجر به انعکاس درآمدها (و سود) به بیش از مبالغ واقعی منجر گردد که نهایتاً‌ موجب بروز انحرافاتی در عملکرد مالی واقعی عملیات کشاورزی یا دامداری می گردد. در مورد مواد خوراکی پرورش یافته، بهره گیری از روش های بازار موجب انعکاس ((سودها و زیان های تحقق نیافته)) غیر واقعی شده در حالیکه انتظار نمی رود محصولات مورد نظر به شکلی که در حال حاضر هستند بفروش طریقه.

ج) موجودیهای خریداری شده به قصد فروش مجدد:

که قبلاً مورد بحث قرار گرفته می باشد.

دو مرحله کلیدی موجود در دستورالعمل های ارزیابی موجودیها عبارتند از:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1)تولید کننده محصولات دامداری رویه ارزیابی موجودیهای خود را افشا نموده و این روشها را بطور یکنواخت در هر دو مورد بهره گیری قرار دهد.

2) برای موجودیهائی که در چرخه اقتصادی بعدی مورد بهره گیری قرار می گیرند و از روشهای ارزیابی محافظه کارانه بهره گیری کند.

هر رویکردی که تولید کنندگان محصولات دامداری را برای ارزیابی موجودیها به ارزش بازار مجاز دارد، خطر ایجاد ((سودهای تحقق نیافته)) غیر واقعی را در برداشته و ممکن می باشد باعث گردد موجودی مربوطه هیچگاه به فروش نرود.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

4-1اهداف پژوهش

هدف این پژوهش در مرحله اول مطالعه و تشریع دقیق نحوه محاسبه بهای تمام شده شیر ودام در ایران و در مرحله دوم تطبیق این محاسبات با اصول پذیرفته شده حسابداری و استانداردهای موجود می باشد. در نهایت پس از تطبیق روش های بکار گرفته شده در این دام داریها با استانداردهای موجود نقاط اشتراک و افتراق آنها مشخص شده، موانع احتمالی جهت تطبیق موارد افتراق یا استاندارد شناسایی می گردد.

با در نظر داشتن تحولات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی کشور طی سالهای اخیر و توجه مسئولین کشوری به بخش کشاورزی ودامپروری و همچنین حذف تدریجی سوبسید شیر و فرآورده های آن ضرورت ارائه یک سیستم حسابداری صحیح که اطلاعات مربوط به بهای تمام شده دام و شیر را از جهات کنترلی و تعیین قیمت فروش در اختیار مدیران قرار می دهد بیش از پیش احساس می گردد.

پایان نامه مقایسه تطبیقی نحوه محاسبه بهای تمام شده دام و شیر توسط سیستم های موجود در استان تهران

پایان نامه مقایسه تطبیقی نحوه محاسبه بهای تمام شده دام و شیر توسط سیستم های موجود در استان تهران

پایان نامه - تز - رشته حسابداری