مطالعه رابطۀ بین تأمین مالی از محل افزایش سرمایه و بازده سهام شرکت‌های بورس 

قسمتی از متن پایان نامه :

.

– مقدمه

“در نظریه­های جدید مالی وظیفه مدیران مالی از دو جزء تشکیل می­گردد: یکی اطمینان از مطلوب بودن حجم و ترکیب دارایی­های شرکت می باشد و دومی اطمینان از به کارگیری بهینه منابع و بسنده بودن بازده و ریسک شرکت برای بیشینه کردن ارزش آن”( طاهری،1378،ص178)1.

پس موضوع حداکثر کردن ارزش شرکت بواسطه افزایش بازده و یا نقطه مقابل آن بخش کاهش هزینه سرمایه شرکت از مباحـث مربــوط به ساختار سرمایه2 می­باشد.

موضوع ساختار سرمایه و ترکیب بهینه آن و به بیانی دیگر نحوه تأمین مالی شرکت از منابع مختلف بحثی می باشد که نخستین بار توسط مودیلیانی و میلر3  در سال 1958 مطرح شده و از آن وقت تاکنون مبنای بسیاری از تحقیقات مالی قرار گرفته و تحقیقات مذکور گاهی منتج به مطرح شدن نظریه های جدیدی نیز شده‌اند.

پاره­ای از این نظریه ها ترکیب بهینه ساختار سرمایه شرکت را تابع هزینه سرمایه تأمین مالی از منابع مختلف آن یعنی بدهی و سهام می­دانند (پورحیدری ،1374،ص100)4.

با وجود اینکه تحقیقات زیادی در مورد ساختار سرمایه انجام شده می باشد، لکن هنوز موضوع ساختار سرمایه مانند مباحث مدیریت مالی می باشد که تاکنون راه حل قطعی و روشنی برای آن ارائه نشده می باشد.

نظریه ساختار سرمایه ارتباط نزدیکی با هزینه سرمایه شرکت دارد ساختار سرمایه معرف وجوه بلند مدت مورد بهره گیری شرکت می­باشد. هدف اصلی تصمیم­های ساختار سرمایه، حداکثر بودن ارزش شرکت از طریق ترکیب مناسب منابع وجوه بلند مدت می باشد. این ترکیب که ساختار بهینه سرمایه5 نام دارد، متوسط هزینه سرمایه شرکت را حداقل می­نماید.

در ارتباط با این موضوع که آیا واقعاً یک ساختار بهینه سرمایه هست، نظریات متفاوتی مطرح شده می باشد.

تأکید اصلی این نظریات آن می باشد که آیا واقعاً یک ساختار سرمایه بهینه می­تواند با تغییر ترکیب منابع مالی مورد بهره گیری بر ارزش و هزینه سرمایه شرکت تأثیر بگذارد یا خیر. نظریات مذکور در ادامه مطرح خواهد گردید.

هدف اصلی در فصل حاضر، اظهار ادبیات موضوعی و مبانی نظری پژوهش می­باشد. بدین مقصود آغاز تاریخچه­ای از تحقیقات انجام شده در زمینه ساختار سرمایه و مبانی نظری مربوط به آن را مطرح نموده و سپس به مطالعه عوامل تعیین کننده و مؤثر بر ساختار سرمایه خواهیم پرداخت. همچنین در بخش سوم راجع به نسبت­های مالی و تأثیر آنها در تصمیم­های مالی، در مورد نرخ بازده و انواع آن (نرخ بازده سهام، نرخ بازده مورد انتظار، نرخ بازده سرمایه­گذاری و ….) مطالبی ارائه می­گردد و در مورد روشهای مختلف تأمین مالی و هزینه بهره گیری از روش­های مذکور مطالبی اظهار خواهند گردید و در بخش پایانی نیز سوابق پژوهش اظهار می­گردد.

2.Capital structure

3 .Modigiliani and Miller,1958

  1. 5. Optimal capital structure

 

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

اهداف پژوهش عبارتند از:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

الف- طراحی ساختار مطلوب در مورد بهره گیری از وام یا انتشار سهام با در نظر داشتن وضعیت فعلی بازار سرمایه ایران.

ب- تأثیر انتشار سهام و اخذ وام بر بازده و ارزش سهام شرکتهای پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار.

هرون و لی به مطالعه تاثیر روش های مختلف انتشار سهام جهت تامین مالی، مانند عرضه های اولیه (IPO)، عرضه های ثانویه و عرضه حق تقدم خرید سهام بر عملکرد عملیاتی پرداختند. آن ها دریافتند شرکت هایی که در عرضه اولیه، سهام را بطور منظم ارائه می کنند، بهبودهایی در عملکرد عملیاتی پیرامون عرضه سهام دارند. به گونه کلی، این پژوهش نشان می دهد که عملکرد عملیاتی به اندازه زیادی با نوع تامین مـالی شرکـت رابطـه دارد(هرون و لی ، 2004،ص 632-605)[1].

چی و پجت تغییرات عملکرد عملیاتی شرکت های چینی پس از عرضه اولیه سهام و ارتباط بین عملکرد عملیاتی و بازده این شرکت ها را مورد مطالعه قرار دادند. یافته ها حاکی از آن بود که عرضه اولیه سهام موجب کاهش قابل ملاحظه در قابلیت سودآوری، نرخ رشد فروش و کارایی شرکت می گردد؛ همچنین، شرکت هایی که قبل از عرضه اولیه سهام، بازده دارایی بالاتری داشتند، کاهش بیشتری در عملکرد بعد از عرضه اولیه سهام را تجربه کردند(چی و پجت ، 2006،ص 28)[2].

چنگ و همکاران به مطالعه ارتباط نظام راهبری شرکت و عملکرد عملیاتی بعد از عرضه اولیه سهام در شرکت های چینی پرداختند. شواهد نشان داد که این شرکت ها عملکرد عملیاتی بهتری قبل از عرضه اولیه سهام نسبت به صنایع مشابه داشتند. هرچند، در دوره بعد از عرضه اولیه سهام، سهامداران اصلی دستکاری سود از طریق مبادلات با اشخاص وابسته را متوقف کردند                   (چنگ ، 2005،ص 267-237)[3] .

[1] . Heron, & Erik Lee,2004,p605-632

[2] . Chi, Jing & Carol Padgett,2006,p28

[3] . Cheng, Peng,2005,p237-267

سایت منبع

پایان نامه مطالعه رابطۀ بین تأمین مالی از محل افزایش سرمایه و بازده سهام شرکت‌های بورس

پایان نامه مطالعه رابطۀ بین تأمین مالی از محل افزایش سرمایه و بازده سهام شرکت‌های بورس

پایان نامه - تز - رشته حسابداری