مقایسه تطبیقی نحوه محاسبه بهای تمام شده دام و شیر توسط سیستم های موجود در استان تهران 

قسمتی از متن پایان نامه :

.

کانادا

دولت فدرال کانادا برای همفکری با تولیدکنندگان بخش کشاورزی و دامداری این کشور در تشخیص بهترین روش های انجام عملیات، شورای مدیریت واحدهای کشاورزی کانادا را در سال 1992 تاسیس نمود. این شورا با هدف مطالعه و مطالعه روشهای بسیار متنوع حسابداری و گزارشگری مالی که در بخش کشاورزی کانادا رایج می باشد و ارایه راه حل مناسبی برای یکنواخت کردن آنها، کمیبته همسان سازی حسابداری کشاورزی (کمیته) را تشکیل داد.

این کمیته نیز نتیجه کار خود را در مجموعه نشریات حسابداری برای مدیریت موفق مزرعه که برای گاوداری شیری تهیه گردیده، ارائه نموده می باشد.

در حال حاضر در کانادا، کمیته همسان سازی حسابداری کشاورزی و گروه های ویژه آن، مبنای اصلی حسابداری و گزارشگری مالی در بخش کشاورزی را اصول پذیرفته شده حسابداری[1]  می دانند.

سایت منبع

طبق بیانیه کمیته، از آنجا که بکارگیری قاعده اقل بهای تمام شده یا قیمت بازار در ارزشیابی موجودی های موا و محصول، موجب اندازه گیری یکنواخت و معقول درآمد می گردد، در نتیجه، تنها روش قابل قبول برای ارزشیابی موجودی های موا و محصول می باشد. این بیانیه در مورد انواع موجودی محصولات دامداری ها نیز مانند موجودی دامهای فروشی در حال رشد، موجودی دامهای فروشی آماده فروش و

محصولات مفید دیگری مانند شیر، تخم مرغ، پشم، میوه و غیره نیز کاربرد دارد.

بیانیه اخیر کمیته همسان سازی حسابداری کشاورزی با نظرات انجمن حسابداران رسمی آمریکا و انجمن حسابداران خبره کانادا در این زمینه کاملاً‌برابری ندارد. انجمن های یاد شده در مورد ارزشیابی موجودی دامهای فروشی آماده فروش عقیده دارند که در صورت وجود توام کلیه شرطهای زیر، این موجودی را می توان غیر از ارزشیابی بی قاعده اقل بهای تمام شده یا قیمت بازار، به روش قیمت فروش پس از کسر هزینه های پیش بینی شده فروش (یا روش قیمت خالص سر مزرعه) نیز ارزشیابی نمود:

  • قیمت بازار محصول قابل اعتماد، دست یافتنی و به آسانی قابل تعیین باشد.
  • هزینه های فروش یا واگذاری محصول نسبتاً کم اهمیت و قابل پیش بینی باشد.
  • محصول تکمیل شده و آماده تحویل باشد.

کمیته مذکور در مورد دارائیهای مولد توصیه می کند که این دارائیها مانند دارائیهای سرمایه ای تلقی شوند. به مقصود روشن تر کردن دارائیهای مولد، تقسیم بندی زیر توسط این کمیته ارائه شده می باشد.

[1].GAAP

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

4-1اهداف پژوهش

هدف این پژوهش در مرحله اول مطالعه و تشریع دقیق نحوه محاسبه بهای تمام شده شیر ودام در ایران و در مرحله دوم تطبیق این محاسبات با اصول پذیرفته شده حسابداری و استانداردهای موجود می باشد. در نهایت پس از تطبیق روش های بکار گرفته شده در این دام داریها با استانداردهای موجود نقاط اشتراک و افتراق آنها مشخص شده، موانع احتمالی جهت تطبیق موارد افتراق یا استاندارد شناسایی می گردد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

با در نظر داشتن تحولات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی کشور طی سالهای اخیر و توجه مسئولین کشوری به بخش کشاورزی ودامپروری و همچنین حذف تدریجی سوبسید شیر و فرآورده های آن ضرورت ارائه یک سیستم حسابداری صحیح که اطلاعات مربوط به بهای تمام شده دام و شیر را از جهات کنترلی و تعیین قیمت فروش در اختیار مدیران قرار می دهد بیش از پیش احساس می گردد.

پایان نامه مقایسه تطبیقی نحوه محاسبه بهای تمام شده دام و شیر توسط سیستم های موجود در استان تهران

پایان نامه مقایسه تطبیقی نحوه محاسبه بهای تمام شده دام و شیر توسط سیستم های موجود در استان تهران

پایان نامه - تز - رشته حسابداری