مطالعه رابطۀ بین تأمین مالی از محل افزایش سرمایه و بازده سهام شرکت‌های بورس 

قسمتی از متن پایان نامه :

.

ریسک مالی

ریسکی می باشد که از هزینه­های ثابت مالی نتیجه می­گردد. یعنی ریسکی که حاصل بهره گیری از وام و منابع مالی خارجی می باشد، اهرم مالی بالاتر به خطر مالی معروف می باشد. منابع تأمین مالی هزینه­های ثابت دارند و موجب افزایش درجه اهرم مالی شرکت شده و باعث نوسان در سود خالص شرکت می­شوند. شرکتهایی که دارای بدهی و هزینه ثابت بهره هستند، در صورت افزایش %X در سود عملیاتی، سود خالص آنها فقط %DX افزایش می­یابد. در اینجا D نشان دهنده درجه اهرم مالی می باشد. پس با نوسان سود خالص شرکت، عایدی سهامدار نوسان بیشتری خواهد داشت و در نهایت احتمال ریسک شرکت افزایش می­یابد. پس ریسک مالی تابعی می باشد از نسبت بدهی و حجم هزینه­های ثابت مالی.

ج) ریسک ورشکستگی

ریسک ورشکستگی ناتوانی شرکت در پرداخت به موقع تعهدات و بدهی­هایش را اظهار می­کند. این ریسک به نقدینگی شرکت مرتبط می باشد، ریسک ورشکستگی تابعی می باشد از ریسک تجاری و ریسک مالی، یعنی ترکیبی از این دو می­تواند شرکت را ورشکســت نماید. به بیانی دیگر با بررســـی نوسان­پذیری سود عملیاتی و حجــم هزینــه های ثابت مالی می­توان نتیجه گرفت که با بالا بودن این دو فاکتور ریسک ورشکستگی شرکت بالا خواهد بود. زیرا موجب توقف و انحلال فعالیت شرکت می­گردد و طلبکاران حداقل با یک تأخیر زمانی (اگر موفق به دریافت طلب خود شوند) طلب خود را دریافت خواهند نمود و وام­دهنده حتی اگر پول خود را نیز دریافت نماید، متضرر می­گردد. زیرا قادر به بهره گیری از پول خود در این مدت نبوده می باشد. پس می­توان گفت ما دو نوع ورشکستگی داریم :

  • ورشکستگی ناشی از افزایش بدهی نسبت به دارایی­ها

یعنی شرکت زیان می ­کند در نتیجه بدهی شرکت بیش از دارایی­هایش می­گردد  و ارزش ویژه منفی می­گردد که این شرکت قانوناً بایستی ورشکست گردد و هر طلبکاری با اتکا به آن می­تواند اقدام قانونی به اقدام آورد. شرکتی که بدهی ندارد ورشکست نمی­گردد، پس هر چه بدهی شرکت بیشتر باشد ریسک ورشکستگی آن بیشتر می باشد.

 

2-ورشکستگی در موقع عدم توان پرداخت به موقع تعهدات

سایت منبع

در این حالت شرکت بدهی دارد و یا چک­هایی را در دست مردم دارد، اما بدلیل مشکل نقدینگی (نداشتن توان مالی) دچار ورشکستگی می­گردد. این نوع ورشکستگی از ضعف مدیریت مالی و عدم توانایی در برنامه ریزی نقدینگی به وجودمی­آید.

بطور کلی در اینگونه موارد شرکت بایستی طوری عمــل نماید تا ریسک کلی که برای صاحبان سهام ایجاد می­گردد (شامل ریسک تجاری به اضافه ریسک مالی) بی­جهت بالا نباشد (زیرا ریسک ورشکستگی تابعی می باشد از ریسک تجاری و ریسک مالی). این دلالت بر این دارد که اگر به شرکت درجه ریسک تجاری بالایی تحمیل گردیده می باشد، می­بایست ریسک مالی خود را در سطح پایین نگه دارد و برعکس اگر شرکت از ریسک تجاری پائینی برخوردار می باشد، در این حالت می­تواند درجه ریسک مالی بالایی را تحمل نماید. در نتیجه از طریق تعادل بین ریسک تجاری و ریسک مالی، شرکت قادر خواهد بود ریسک ورشکستگی خود را کنترل نماید.

نهایتاً می­توان گفت خطر ناتوانی در پرداخت (ریسک ورشکستگی) بیشتر مربوط به اوراق قرضه شرکتهاست و نشانگر اندازه توانایی شرکت در پرداخت به موقع اصل و فرع وام می باشد. این خطر تابعی می باشد از حجم بدهی شرکت، سودآوری، کارآئی عملیاتی، توان بالقوه رشد و جریانهای نقدینگی می باشد. مطالعه وضعیت بدهی شرکتها می تواند نشانگر جایگاه شرکت از نظر خطر ناتوانی در پرداخت باشد. در کشورهای پیشرفته این مطالعه بیشتر بوسیله موسسه های خدمات مالی صورت می­پذیرد.

د) ریسک تورم (خطر کاهش قدرت خرید پول)

سرمایه­گذار به امید عایدات آتی سرمایه­گذاری می کند. اگر در فاصله سرمایه­گذاری و بازیافت آن تورم وجود داشته باشد، این تورم باعث می­گردد عایدات آتی از قدرت خرید کمتری برخوردار شوند. پس خطر ناشی از کاهش ارزش سرمایه بدلیل تورم را خطر تورم گویند.

نرخ بازده از این دیدگاه به دو گروه تقسیم می­گردد:

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

اهداف پژوهش عبارتند از:

الف- طراحی ساختار مطلوب در مورد بهره گیری از وام یا انتشار سهام با در نظر داشتن وضعیت فعلی بازار سرمایه ایران.

ب- تأثیر انتشار سهام و اخذ وام بر بازده و ارزش سهام شرکتهای پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار.

هرون و لی به مطالعه تاثیر روش های مختلف انتشار سهام جهت تامین مالی، مانند عرضه های اولیه (IPO)، عرضه های ثانویه و عرضه حق تقدم خرید سهام بر عملکرد عملیاتی پرداختند. آن ها دریافتند شرکت هایی که در عرضه اولیه، سهام را بطور منظم ارائه می کنند، بهبودهایی در عملکرد عملیاتی پیرامون عرضه سهام دارند. به گونه کلی، این پژوهش نشان می دهد که عملکرد عملیاتی به اندازه زیادی با نوع تامین مـالی شرکـت رابطـه دارد(هرون و لی ، 2004،ص 632-605)[1].

چی و پجت تغییرات عملکرد عملیاتی شرکت های چینی پس از عرضه اولیه سهام و ارتباط بین عملکرد عملیاتی و بازده این شرکت ها را مورد مطالعه قرار دادند. یافته ها حاکی از آن بود که عرضه اولیه سهام موجب کاهش قابل ملاحظه در قابلیت سودآوری، نرخ رشد فروش و کارایی شرکت می گردد؛ همچنین، شرکت هایی که قبل از عرضه اولیه سهام، بازده دارایی بالاتری داشتند، کاهش بیشتری در عملکرد بعد از عرضه اولیه سهام را تجربه کردند(چی و پجت ، 2006،ص 28)[2].

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

چنگ و همکاران به مطالعه ارتباط نظام راهبری شرکت و عملکرد عملیاتی بعد از عرضه اولیه سهام در شرکت های چینی پرداختند. شواهد نشان داد که این شرکت ها عملکرد عملیاتی بهتری قبل از عرضه اولیه سهام نسبت به صنایع مشابه داشتند. هرچند، در دوره بعد از عرضه اولیه سهام، سهامداران اصلی دستکاری سود از طریق مبادلات با اشخاص وابسته را متوقف کردند                   (چنگ ، 2005،ص 267-237)[3] .

[1] . Heron, & Erik Lee,2004,p605-632

[2] . Chi, Jing & Carol Padgett,2006,p28

[3] . Cheng, Peng,2005,p237-267

پایان نامه مطالعه رابطۀ بین تأمین مالی از محل افزایش سرمایه و بازده سهام شرکت‌های بورس

پایان نامه مطالعه رابطۀ بین تأمین مالی از محل افزایش سرمایه و بازده سهام شرکت‌های بورس

پایان نامه - تز - رشته حسابداری