عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه رابطۀ بین تأمین مالی از محل افزایش سرمایه و بازده سهام شرکت‌های بورس 

قسمتی از متن پایان نامه :

.

اندازه شرکت

مقصود از اندازه شرکت، یعنی حجم و اندازه فعالیت یک شرکت می باشد. لذا نکته مهم در سنجش اندازه شرکت این می باشد که چه فاکتـوری به عنـوان ملاک و معیـار، بهره گیری گردد. معیـارهای متفاوت اما مرتبط با هم، برای انـدازه­گیری حجم  و گستردگی فعالیت شرکتها مورد بهره گیری قرار می­گیرد.

یکی از این معیارها فروش کل شرکت می باشد به این معنی که هر چه اندازه فروش یک شرکت بیشتر باشد حاکی از حجم و اندازه بزرگتر آن شرکت می باشد و برعکس. یعنی بین اندازه فروش شرکت و اندازه آن یک ارتباط مستقیم و مثبت هست.

معیار دیگر مجموع دارایی­ها به ارزش دفتری می باشد. این معیار نیز همانند معیار قبلی با اندازه شرکت ارتباط مستقیم دارد. معیار و شاخص دیگر برای مشخص کردن اندازه شرکت میانگین فروش کل یا میانگین مجموع دارایی­های شرکت طی چند سال مورد مطالعه می باشد این معیار نسبت به دو معیار قبلی قوی­تر به نظر می­رسد زیرا که به وضعیت فروش کل یا مجموع دارایی­های شرکت طی چند سال توجه می­کند.

اما با در نظر داشتن معیارهای مذکور کـه جهـت سنجـش انـدازه و حجـم شرکـتهای مـورد بـررسی استـفاده می شوند، اکنون سؤال این می باشد که چگونه اندازه شرکت برساختار سرمایه یا نسبت بدهـی آن تأثـیر می گذارد. تأثیر گذاری اندازه شرکت بر ساختار سرمایه آن بدین شکل می باشد که هر چه اندازه شرکت بزرگتر و گسترده تر باشد، اعتبار شرکت بیشتر خواهد بود و به تبع آن شرکت در دسترسی بیشتر و بهتری به بازارهای سرمایه برای اخذ وام و وجوه نیاز خواهد داشت. به بیانی دیگر هر چه اندازه شرکت بزرگتر باشد آن شرکت نزد بازارهای سرمایه، وام­دهندگان و سرمایه­گذاران از اعتبار بیشتری برخوردار خواهد بود و شرکت قادر خواهد بود به اندازه بیشتری از اعتبــار و وام­های مورد نیاز بهره گیری نماید و برعکس هرچه اندازه شرکت کوچکتر باشد از نقطه نظر افراد سرمایه­گذار و مؤسسات مالی اعتبار کمتری خواهد داشت. لذا در مقایسه با شرکتهای بزرگتر دسترسی کمتری به بازارهای سرمایه و وجوه مورد نیاز خواهد داشت در نتیجه بین اندازه شرکت و ساختار سرمایه ( نسبت بدهی ) یک ارتباط مستقیم و مثبت هست.

3-1-3-2ریسک

بطور کلی در ارتباط با شرکتها یک سرمایه­گذار یا سهامدار با دو نوع ریسک مواجه می باشد :

  • ریسک مربوط به شرکت
  • ریسک­های مربوط به شرایط اقتصادی

ریسک­های مربوط به شرکت به سه دسته تقسیم می­شوند:

1-3) ریسک تجاری[1]

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2-3) ریسک مالی[2]

3-3) ریسک ورشکستگی[3]

ریسک­های ناشی از شرایط اقتصادی نیز به سه دسته تقسیم می­شوند:

4-3) ریسک تورم [4]

5-3) ریسک نوسان نرخ بهره[5]

6-3) ریسک نوسان قیمت سهام[6]

با در نظر داشتن تقسیم­بندی فوق از ریسک، در این قسمت از بحث آغاز به تعریف و مفهوم ریسک تصریح می­نمائیم، سپس به تشریح انواع آن خواهیم پرداخت.

[1] . Business risk

[2] . Financial risk

[3] . Default risk

[4] . Inflation risk = Purchasing power risk

[5] . Interest rate risk

[6] . Market risk

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

اهداف پژوهش عبارتند از:

الف- طراحی ساختار مطلوب در مورد بهره گیری از وام یا انتشار سهام با در نظر داشتن وضعیت فعلی بازار سرمایه ایران.

ب- تأثیر انتشار سهام و اخذ وام بر بازده و ارزش سهام شرکتهای پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار.

هرون و لی به مطالعه تاثیر روش های مختلف انتشار سهام جهت تامین مالی، مانند عرضه های اولیه (IPO)، عرضه های ثانویه و عرضه حق تقدم خرید سهام بر عملکرد عملیاتی پرداختند. آن ها دریافتند شرکت هایی که در عرضه اولیه، سهام را بطور منظم ارائه می کنند، بهبودهایی در عملکرد عملیاتی پیرامون عرضه سهام دارند. به گونه کلی، این پژوهش نشان می دهد که عملکرد عملیاتی به اندازه زیادی با نوع تامین مـالی شرکـت رابطـه دارد(هرون و لی ، 2004،ص 632-605)[1].

سایت منبع

چی و پجت تغییرات عملکرد عملیاتی شرکت های چینی پس از عرضه اولیه سهام و ارتباط بین عملکرد عملیاتی و بازده این شرکت ها را مورد مطالعه قرار دادند. یافته ها حاکی از آن بود که عرضه اولیه سهام موجب کاهش قابل ملاحظه در قابلیت سودآوری، نرخ رشد فروش و کارایی شرکت می گردد؛ همچنین، شرکت هایی که قبل از عرضه اولیه سهام، بازده دارایی بالاتری داشتند، کاهش بیشتری در عملکرد بعد از عرضه اولیه سهام را تجربه کردند(چی و پجت ، 2006،ص 28)[2].

چنگ و همکاران به مطالعه ارتباط نظام راهبری شرکت و عملکرد عملیاتی بعد از عرضه اولیه سهام در شرکت های چینی پرداختند. شواهد نشان داد که این شرکت ها عملکرد عملیاتی بهتری قبل از عرضه اولیه سهام نسبت به صنایع مشابه داشتند. هرچند، در دوره بعد از عرضه اولیه سهام، سهامداران اصلی دستکاری سود از طریق مبادلات با اشخاص وابسته را متوقف کردند                   (چنگ ، 2005،ص 267-237)[3] .

[1] . Heron, & Erik Lee,2004,p605-632

[2] . Chi, Jing & Carol Padgett,2006,p28

[3] . Cheng, Peng,2005,p237-267

پایان نامه مطالعه رابطۀ بین تأمین مالی از محل افزایش سرمایه و بازده سهام شرکت‌های بورس

پایان نامه مطالعه رابطۀ بین تأمین مالی از محل افزایش سرمایه و بازده سهام شرکت‌های بورس

پایان نامه - تز - رشته حسابداری